Назаренко Ігор Петрович

Посада: Декан факультету електроенергетики та компютерних технологій

Базова вища освіта: У 1986 року закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства,спеціальність: «Електрифікація сільського господарства», кваліфікація: «Інженер-електрик».

Вчене звання: Професор
У 2016 року отримав вчене звання професора, кафедри електроенергетики і автоматизації, атестат 12 ПР № 011366.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
У 2015 року захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді НУБіП України та отримав науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03-електротехнічні комплекси та системи, диплом ДД № 004509.

Email: ihor.nazarenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Застосування електричного поля в технологічних процесах.

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1987р
З 2014 року - завідувач кафедри "Електропостачання сільського господарства"
З 2015 року - декан енергетичного факультету
З грудня 2016 року - завідувач кафедри " Електротехнології і теплові процеси"
Показники професійної діяльності д.т.н., професора Назаренка І.П. за 2016-2020рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК: Назаренко І.П. Дослідження процесу випарювання води з касторової олії в електричному полі// І.П. Назаренко, О.І. Лобода, О.В. Діденко, С.В. Дубініна// Праці ТДАТУ наукове фахове видання. - Вип. 19, т. 2, Мелітополь ТДАТУ - 2019. – С. 216-221
Назаренко І.П. Моделювання процесу очищення пресової касторової олії методом флотації// І.П. Назаренко,В. В. Дідур, В. А. Дідур, О. П. Назарова, О. В. Діденко
Назаренко І.П. Енергозберігаюча система обробітку ґрунту на базі електрифікованого мотоблоку// І.П. Назаренко, О.В. Ковальов, В.П. Герасименко//Зб. наук.- праць. «Енергетика і автоматика» № 5(39) (С. 48-58)
Igor Nazarenko Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosityRoman Kushlyk, Volodymyr Nadykto, Ruslan Kushlyk,-2017
Назаренко І.П. Електричний фільтр для очищення олив / Коваль Д. М.// Праці ТДАТУ: наукове фахове видання. Технічні науки :Вип. 7, т. 1(С. 41-45) - 2017
Назаренко І.П.Ультразвукова обробка сумішевого біодизеля /  Кушлик Р.Р., Кушлик Р.В. // Сумський НАУ, 2016 
Назаренко І.П. Підвищення ефективності вітроенергетичної установки / // Науковий вісник ТДАТУ
Вип. 5, т. 2 (С. 225-230) - Мелітополь: ТДАТУ -2015
Назаренко І.П. Дослідження параметричних коливань проводів систем електропостачання // Науковий вісник ТДАТУ Вип. 5, т. 2 (С. 219-224) -Мелітополь: ТДАТУ - 2015
Назаренко І.П. Коваль Д.М. Дубініна С.В. Методи і технічнi засоби очищення нафтопродуктів / І.П. Назаренко // Науковий вісник ТДАТУ Вип. 5, т. 2 (С. 231-234) - Мелітополь: ТДАТУ - 2015
Назаренко І.П. Установки та пристрої для виробництва ріпако-метилового ефіру та сумішевого біопалива / І.П.Назаренко // Праці ТДАТУ Вип. 15, т. 3 (С. 310-317) - Мелітополь: ТДАТУ - 2015
Назаренко І.П. Очищення трансформаторної оливи в електричному полі / І.П.Назаренко // Праці ТДАТУ Вип. 15, т. 3 (С. 318-323) - Мелітополь: ТДАТУ -2015

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність - Декан факультету електроенергетики та компютерних технологій
Педагогічна діяльність - професор кафедри "Електротехнології і теплові процеси"
Наукова діяльність - Робота у складі робочої групи з розроблення стандарту вищої освіти України зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Участь в атестації наукових кадрів як член спеціалізованої вченої ради (Д 26.004.07 в НУБіП, та Д18.819.01 в ТДАТУ)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Розпорядженя Голови Верховної ради України №676-к 5 серпня 2021 р.