Loading Події

« Усі Події

Програма L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці»

Квітень 24 - Листопад 22

L'Oréal-UNESCO_For_Women_in_ScienceЗ 1998 року Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) докладали зусиль, щоб підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

Українська Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці».

Детальнішу інформацію можна отримати за наступним посиланням:

https://www.forwomeninscience.com/en/home

У Програмі беруть участь жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, дослідницьких центрах цих закладів або Національній Академії Наук України і відповідають таким умовам:

  • є громадянками України;
  • віком від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;
  • наявність наукового ступеня;
  • наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;
  • соціальна активність задля популяризації науки.

 Програма проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО).

Період проведення Програми: з 24.04.2018 р. по 22.11.2018 р. включно.

Організатор відзначить премією трьох Учасниць Програми, які будуть визначені відповідно до цих Правил (надалі – Переможниці). Премії буде присуджено Переможницям, що відповідають встановленим  критеріям (див. вище) та виконали всі умови.

Кожна премія становить 120 000 (сто двадцять тисяч гривень) українських гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, та може бути використана Переможницями на власний розсуд. Компанія відрахує обов’язкові платежі та збори, передбачені чинним законодавством України (надалі – Премія).

Імена Переможниць публічно оголосять на офіційній церемонії у листопаді 2018 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

Оподаткування Премій здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальний за нарахування та сплату податків, пов’язаних із врученням Премії, Організатор.

Для участі у Програмі потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу www.forwomeninscience.in.ua з 24 квітня 2018 р. по 22 червня 2018 р.  включно.

Заяви мають бути складені українською мовою та містити такі розділи у вказаному порядку:

• заявка на участь у Програмі за встановленою формою, що розміщена на www.forwomeninscience.in.ua;
• докладне резюме українською мовою, не більше 2-х сторінок;
• копії документів, що підтверджують рівень освіти та науковий ступінь;
• перелік найкращих наукових публікацій та патентів (до 10-ти) з зазначенням індексу Гірша;
• мотиваційний лист;
• інформація про соціальну активність.

Копії всіх поданих у заявці документів у 12 примірниках слід надіслати рекомендованим листом на адресу: проспект Юрія Гагаріна, 23, офіс 802, м. Київ, 02094. е-пошта  для контактів: fwis.ua@gmail.com

Неповні або подані пізніше крайнього терміну заяви, а також заяви від Учасниць, що не відповідають визначеним у цих Правилах вимогам, не будуть розглядати.

Подаючи заяву в порядку, передбаченому п. 6.1 цих Правил, Учасниця підтверджує, що ознайомилася з Правилами та погоджується з їх умовами

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі Програми, до складу якого входять експерти з різних галузей науки, запрошені Організатором до участі.

За результатами розгляду заяв Учасниць, що відповідають вимогам цих Правил, журі в термін не пізніше 28 серпня 2018 р. обирає до 10 Учасниць, які, на думку журі, найбільше відповідають меті Програми, для участі у фінальних співбесідах, що відбудуться у вересні.

Учасницям, які були відібрані для участі у фінальних співбесідах, надсилається лист на електронну пошту, вказану в заявці на участь у Програмі, з інформацією про дату та місце проведення співбесід. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць у співбесіді в Києві (подорож), здійснюються за рахунок Організатора.

З Учасницями члени журі проводять співбесіди з метою визначення 3-х Переможниць, які здобудуть право на отримання Премії.

Усі рішення журі Програми є остаточними та не підлягають оскарженню.

Журі відбирає Переможниць за такими критеріями:

•видатні академічні досягнення кандидатки (включно з кількістю, якістю та впливом публікацій (публікації та цитування у Scopus і Web of Science), виступи на конференціях, патенти тощо);
• перелік найкращих наукових публікацій та патентів (до 10-ти) із зазначенням індексу Гірша;
• мотиваційний лист;
• соціальна активність: популяризація науки, читання лекцій, участь у дослідженнях та розробках, участь у конференціях, написання наукових публікацій і т. д.

Деталі

Початок:
Квітень 24
Закінчення:
Листопад 22