100На кафедрі фізичного виховання і спорту працює 2 наукових гуртків – “Наука і спорт” і “Фітнес у ТДАТУ” – як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності. В роботі наукових гуртків беруть участь студенти механіко-технологічного факультету, факультету агротехнологій та екології та факультету економіки та бізнесу.

Кафедра фізичного виховання і спорту надає великого значення роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична робота допомагає поглибити та закріпити теоретичні знання, а також підготувати молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи. Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця і складають одну із ключових складових його професійного успіху.

На даний час студенти працюють над темами, тематика яких переплітається із напрямками кафедральних досліджень, і одночасно викликає велике зацікавлення у студентів для перспективи подальшого наукового пошуку та впровадження результатів у практичну охорону здоров’я.

На кафедрі студенти під керівництвом викладачів розробляють комплекси вправ для спеціальних медичних груп при різних видах захворювань, дають комплексну оцінку індивідуальним особливостям людського організму в процесі оздоровлення, оцінюють загальні принципи пристосування до умов навколишнього середовища, а також розглядають концепції контролю за здоровим способом життя серед населення.

На засіданнях студентського наукового гуртка кафедри фізичного виховання і спорту створюються сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів університету, обговорюються актуальні науково-практичні та теоретичні питання, присвячені проблемі здоров’я студентської молоді та пропаганді здорового способу життя серед студентів усіх факультетів.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник наукового гуртка “Наука і спорт” – Мілаєв О.І., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Керівник наукового гуртка “Фітнес у ТДАТУ” – Верховська М.В., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Мета і завдання студентських наукових гуртків

Мета діяльності наукового гуртка: 

 • виховання у його членів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності;
 • виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;
 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів;
 • придбання навичок наукової роботи;
 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності;
 • просвітницька та науково-дослідницька робота студентської молоді з питань здоров’я кожної людини й людства в цілому.

Основними завданнями гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
 • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
 • поглиблення знань з обраної дисципліни, що вивчається, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
 • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
 • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на найкращий проєкт (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Форма проведення занять – круглі столи, дискусії, дослідження тощо.

Результатом діяльності студентів є участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, у студентських конференціях, публікація результатів дослідження у наукових виданнях, участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Таким чином, робота у студентському науковому гуртку дозволяє студентам навчитися:

 • опанувати принципи раціонального навчання;
 • поглибити свої знання з навчальної дисципліни “Фізичне виховання”;
 • тренувати настирливість і силу волі;
 • раціонально використовувати час для самоосвіти;
 • виступати з доповідями й науковими повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та на конференціях;
 • набувати навички науково-дослідницької роботи;
 • наполегливо долати труднощі.

Положення про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університету імені Дмитра Моторного

Наказ №1422 – Н “Про затвердження переліку наукових студентських гуртків”

Графік роботи наукового гуртка “Наука і спорт” за темою “Здоровий спосіб життя – здорова нація” кафедри фізичного виховання і спорту на 2021-2022 навчальний рік, керівник – старший викладач Мілаєв О.І.

План роботи наукового гуртка “Наука і спорт” за темою “Здоровий спосіб життя – здорова нація” кафедри фізичного виховання і спорту на 2021-2022 навчальний рік, керівник – старший викладач Мілаєв О.І.

План роботи наукового гуртка “Фітнес у ТДАТУ”” за темою “Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у руховій активності студентів закладів вищої освіти” кафедри фізичного виховання і спорту на 2021-2022 навчальний рік, керівник – к.пед.н., старший викладач Верховська М.В.

Графік роботи наукового гуртка “Фітнес у ТДАТУ” за темою “Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у руховій активності студентів закладів вищої освіти” кафедри фізичного виховання і спорту на 2021-2022 навчальний рік, керівник – к.пед.н., старший викладач Верховська М.В.

Результати роботи наукового гуртка “Здоровий спосіб життя – здорова нація” за 2020-2021 навчальний рік