15 квітня 2015 року, м. Дніпро, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у I Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах” (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) та отримала відповідний сертифікат.

4-5 грудня 2014 року, м. Житомир, старший викладач Нестеров О.С. взяв участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи” та отримав сертифікат учасника.

3 грудня 2014 року, м. Суми, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” та отримала сертифікат учасника.

20 жовтня-16 листопада 2014 року, м. Київ, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у III Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців” та отримала відповідний сертифікат.