Артеменко Володимир Володимирович

Посада: Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1992 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства", кваліфікація –інженер-механік Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1999 р. за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – вчитель фізичного виховання

Email: volodymyr.artemenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • здоровий спосіб життя
  • педагогіка фізичної культури
  • теорія та методика фізичного виховання.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1998 р. – спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри фізичного виховання і спорту, з 2000 р. – переведений на посаду викладача кафедри, а з 2011 р. працює на посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту
Види і результати професійної діяльності старшого викладача Артеменка В.В.  за 2017-2021 рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Башавець Н.А. Удосконалення професійних компетентностей тренерів з одноборств / Н.А. Башавець, Б. М. Кіндзер, Ю. С. Таймасов та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. – С. 47-53.

Артеменко В.В. Фізична культура у вищих навчальних закладах та основні інноваційні технології викладання / В.В. Артеменко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 101-105.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко В.В. та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170.

Козерук Ю.В. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема історіографічний аналіз / Ю.В. Козерук, А.В. Горбань, О.С. Нестеров та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 149 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: педагогічні науки). – С. 249-252.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2015. – С. 359-363.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Хассай Д.В. Роль психологічної підготовки волейболістів у встановленні їх як спортсменів вищої категорії / Д.В. Хассай., О.С. Нестеров, В.В. Артеменко / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 112, Т.4. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 267-270.

Хассай Д.В. Роль особистості тренера в спортивному колективі / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 102, Том ІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 442-444.

Хассай Д.В. Методика побудови занять з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 86. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – С. 193-196.

Хассай Д.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / Д.В. Хассай, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2010. — N 5. — С. 339-344.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Артеменко В.В. Настільний теніс: засоби і методи навчального та тренувального процесів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник / В.В. Артеменко, ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2020. – 88 с.
2. Верховська М.В. Засоби оздоровчої та спортивної аеробіки в освітньо-тренувальному процесі студентів у закладах вищої освіти / М.В. Верховська, О.С. Нестеров, В.Н. Газаєв [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 128 с.
3. Газаєв В.Н. Ігрові форми як засіб фізичного виховання в освітньому процесі студентів у закладах вищої освіти / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 88 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Організаційна діяльність - голова спортивного клубу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, головний тренер збірної команди ТДАТУ з настільного тенісу, голова спортивно-масової комісії профспілкового комітету ТДАТУ

Нагороди, заохочення, почесні звання:
З 2020 р. – член громадського об'єднання "Федерація мас-рестлінгу України"