Мілаєв Олександр Іванович

Посада: Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1986 р. за спеціальністю "Механізація сільського господарства", кваліфікація – інженер-механік. Мелітопольський державний педагогічний університет в 2001 р. за спеціальністю "Фізичне виховання", кваліфікація – вчитель фізичного виховання.

Email: oleksandr.milaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • теорія та методика волейболу теорія та методика фізичного виховання гігієна фізичного виховання і спорту.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1989 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту, а з 1999 р. – переведений на посаду старшого викладача кафедри
Види і результати професійної діяльності старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту Мілаєва О.І.

Основні наукові праці
Мілаєв О.І. Дослідження ставлення студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою / Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 22 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь, 2019. – С. 99-103.

Кудін С.Ф. Вивчення впливу занять фізичними вправами на психічне здоров’я студентів / С.Ф. Кудін, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко В.В. та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. (Серія: педагогічні науки). – С.168-170.

Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Хассай Д.В. Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями / Д.В. Хассай, О.І. Мілаєв, М.В. Голованов, О.О. Бойко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 294-297.

Хассай Д.В. Фізичне виховання серед студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. – Мелітополь, 2013. – Вип. 17. – С.35-37.

Міщенко А.Д. Чинники, що впливають на точність кидків м'яча в кільце під час змагання [Текст] / А. Д. Міщенко, О. І. Мілаєв, М. В. Голованов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць / ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 102, т. 2: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . – С. 198-200.

Хассай Д.В. Організація та методика проведення занять з волейболу серед студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв, А. Д. Міщенко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі [Текст]: збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 15. – 2011. – С .177-182.

Хассай Д.В. Організація і методика проведення занять з волейболу серед студентів вищих навчальних закладів/Д. В. Хассай, О. І. Мілаєв, М. В. Голованов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2011, № 7. – С.198-204.

Навчальні дисципліни

  • Фізичне виховання

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Керівник групи спортивного удосконалення (спортивної секції) з волейболу серед чоловіків та жінок. Заступник директора по спортивно-масовій роботі в спортивно-оздоровчому комплексі "Салют". Головний суддя по волейболу при проведення спартакіад серед навчально-наукових працівників та співробітників, студентів.