Рибницький Анатолій Вікторович

Посада: Старший лаборант кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1997 р. за спеціальністю "Фізичне виховання" та отримав кваліфікацію "Вчитель фізичного виховання"

Email: anatolii.rybnytskyi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • теорія та методика спортивних ігор
  • періодизація тренувального процесу у командних видах спорту
  • теорія та методика фізичного виховання.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 р. на посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту , з 2007 р. – на посаді т.в.о. доцента кафедри, а з 2013 р. призначений завідувачем кафедри фізичного виховання і спорту.

Основні наукові праці
Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Рибницький А.В. Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /// [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] – Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 51 (104) – С. 511-516.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ "Планер", 2015. – С. 359-363.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Рибницький А.В. Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності волейбольної команди ВНЗ / А.В. Рибницький, О.І. Кириленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/" Зб. наукових праць / За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11 (52) 14. – С. 90-92.

Рибницький А. Модель формування мотивів та інтересів підлітків до фізичної культури і спорту у контексті вікових закономірностей / А. Рибницький, О. Кириленко, Г. Кириленко // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. – №6 (115). – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет, 2011. – С.34-38.

Хассай Д.В. Циклічність побудови силового тренінгу в умовах ВНЗ / Д.В. Хассай, М.В. Голованов, А.В. Рибницький // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. Збірник наукових праць. – Вип. 11. – Вінниця, 2011. – С. 119-123. – https://vspu.edu.ua/science/art/a93/index.html#/146.

Рибницький А.В. Тактичні взаємодії гравців у гандболі при виконанні захисту "5-1" / А.В. Рибницький, І.Є. Дядечко, Л.Г. Сокол // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання і спорт. – № 2 (4) – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – С. 192-196. – http://stattionline.org.ua/sport/77/12640-takticheskie-vzaimodejstviya-igrokov-v-gandbole-pri-vypolnenii-zashhity-5-1.html.

Рибницький А.В. Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді / А.В. Рибницький, О.І. Кириленко // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 7. – Полтава, 2010. – Серія "Педагогічні науки". – С. 179-183.
Фудін М.А. Фізіологічна доцільність довільної регуляції подиху у спортсменів / М.А. Фудін, Д.В. Хассай, А.В. Рибницький, В.М. Трачов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Вип. V. – Мелітополь: МДПУ, 2010. – С. 248-254.

Рибницький А. Форми реалізації фізичного виховання в Київській Русі / А. Рибницький, Н. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2010. – С. 6-10.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Рибницький А.В. Тактичні дії в гандболі [Текст]: навч. посібник: рекомендовано МОН України (Лист МОН України №1/11-8807 від 28.10.2009 р.) / А. В. Рибницький, Д. В. Хассай, О. С. Нестеров, ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8428-45-6.

Навчальні дисципліни

  • Фізичне виховання

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Директор дитяче-юнацької спортивної школи №3 м. Мелітополя, головний тренер гандбольної команди "Таврія-Академія" (з 2000 року – "ОЛКОМ"), призер Суперліги чемпіонату України та учасник Єврокубків, головний тренер донецького гандбольного клубу "Політехнік-Олком", учасника Суперліги чемпіонату України та Кубка міст Європи, тренер національної молодіжної збірної команди України з гандболу (в 1999 та 2001-2002 роках), учасник фінальної частини Чемпіонату Європи в Данії.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Заслужений тренер України з гандболу, майстер спорту СРСР з ручного м'яча