Верховська Марина Володимирівна

Посада: Старший викладач фізичного виховання і спорту ТДАТУ

Базова вища освіта: Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет в 2002 р. за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" та здобула кваліфікацію вчителя фізичного виховання. Диплом № АР 19071339

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук.
У 2015 році захистила дисертацію кандидата педагогічних наук "Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійної діяльності" у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Спеціальність 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти. Диплом № ДК 031259

Email: maryna.verkhovska@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • фізіологія спорту
  • функціональна діагностика
  • фітнес-технології
  • дієтологія
  • біомеханіка

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту, з 2017 р. – на посаді старшого викладача кафедри.
З вересня 2013 р. по вересень 2015 р. працювала викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Види і результати професійної діяльності к.пед.н., старшого викладача Верховської М.В. за 2017-2021 рр.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Газаєв В.Н. Фактори впливу на мотивацію до фізичної активності студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 440-444.

Нестеров О.С. Узагальнення наукових даних світової практики з рухової активності на розвиток фізичної підготовленості людини / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 434-439.

Верховська М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів ТДАТУ / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. Ред. кол.: В.М. Кюрчев (гол. ред.), О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь, 2020.– Вип. 23. – С. 428-433.

Верховська М.В. Використання функціональних петель «ТРХ» у лікувальній фізичній культурі в студентів спеціальної медичної групи з порушенням постави в процесі фізичного виховання у вищому закладі освіти / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 63-71.

Верховська М.В. Формування спеціальних рухових навичок викладачів фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М.В. Верховська, В.Н. Газаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 11-19.

Верховська М.В. Критерії, показники й рівні готовності викладача фізичного виховання вищого закладу освіти до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. – № 1. – С. 5-11.

Верховська М.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 106-109.

Верховська М.В. Мотивація навчально-професійної діяльності фахівців галузі фізичної культури / М.В. Верховська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2018. – С. 125-129.

Верховська М.В. Проблема формування здорового способу життя молоді / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв, С.І. Кубрак // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. – С. 82-88.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Верховська М.В. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М.В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М.В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 2. – С. 5 –14.

Верховська М.В. Понятійна конструкція "фізкультурно-оздоровча технологія" в галузі педагогіки / М.В Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 51(104). – С. 98 – 102.

Верховська М.В. Комп’ютерне забезпечення для програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / М.В. Верховська // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016. – Д.: НГУ, 2016.- С.570- 574.

Верховська М.В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологіїй у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищіх навчальних закладів / М.В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46(99). – С. 303-308.

Ляхова І.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії / І.М. Ляхова, М.В. Верховська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / уклад.: А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 51-55.

Верховська М. В. Компоненти готовності сучасного учителя фізичної культури до професійної діяльності у практиці роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Збірник наукових статей : матеріали Міжнародної конференції (м. Харків, 11–12 червня 2014) / Т. В. Колбіна (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : ХОГОКС, 2014. – С. 51–55.

Верховская М.В. Задачи современной школы по сохранению и укреплению здоровья детей / М. В. Верховская // IV Международная научная конференция (Грузия, г. Кутаиси, 1 июля 2014) / под ред. О. А. Цхададзе. – Кутаиси : Академия наук туризма Грузии, 2014. – С. 14–15.

Верховская М.В. Физкультурно-оздоровительные технологии в системе физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений / М. В. Верховская // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / редкол.: В. Г. Маралов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : ИНГН, 2014. – № 6 (43). – С. 31–34.

Verkhovska M.V. Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools / M. V. Verkhovska // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2015. – Vol. 1. – P. 17–23.

Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / редкол.: С. С. Єрмаков (голов. ред). – Харків, 2015. – № 1. – С. 17–24.

Верховська М.В. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Верховська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць / редкол.: М. В. Маліков (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 1. – С. 11–19.

Верховська М.В. Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема / М. В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 405–412.

Верховська М.В. Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій / М. В. Верховська // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки) : зб. наук. праць / редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) [та ін.]. – Бердянськ, 2013. – Вип. 4. – С. 11–17.

Пономаренко М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. В. Пономаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 24 (77). – С. 286–294.

Пономаренко М.В. Сутність підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2011. – Вип VII. – С. 319–326.

Пономаренко М.В. Психолого-педагогічні основи процесу формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ВНЗ у процесі занять з фізичного виховання: антропологічний вимір / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – Вип. V. – С. 228–240.

Пономаренко М.В. Фізична культура як навчальна дисципліна та компонент формування здоров’язберігаючої компетентності студентів / М. В. Пономаренко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : зб. наук. праць / редкол.: І. П. Аносов (голов. ред.) [та ін.]. – Мелітополь, 2010. – Вип. IV. – С. 191–202.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Нестеров О.С. Використання заходів фізичного виховання під час праці та відпочинку студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник. / О.С. Нестеров, М.В. Верховська, В.Н. Газаєв, О.С. [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 180 с.
2. Газаєв В.Н. Ігрові форми як засіб фізичного виховання в освітньому процесі студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров, М.В. Верховська [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 88 с.
3. Верховська М.В. Засоби оздоровчої та спортивної аеробіки в освітньо-тренувальному процесі студентів у закладах вищої освіти. Навчально-методичний посібник / М.В. Верховська, О.С. Нестеров, В.Н. Газаєв [та ін.], ТДАТУ. – Мелітополь: ФОП Белень В.В., 2021. – 128 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач  кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
З 1993 по 2019 рр. поєднує викладацьку та оздоровчу тренерську діяльність серед студентської молоді. Учасник понад 20 міжнародних фітнес-конвенцій. Учасник регіональних, обласних змагань. Суддя зі спортивної аеробіки (FIG).
Автор методичних розробок і програм сучасних напрямків аеробіки та фітнесу. Використовуються в фітнес-клубах, а також в навчально-тренувальному процесі студентів ВНЗ. Автор методичних розробок ЛФК з функціональних порушень постави, сколіозу, ожиріння. Використовуються в профілакторіях і навчально-тренувальному процесі студентів ВНЗ спеціальних і підготовчих медичних груп. Підтверджено сертифікатами.
З 2015 р. – член методичної ради Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки (ННІ ЗУП)
З 2020 р. – член громадської організації "Федерація мас-рестлінгу України".