Біотехнології в рослинництві

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Магістр
Курс:
2
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Метою курсу «Біотехнологія в рослинництві» є засвоєння ії теоретичних основ і формування відповідних навичок. Спеціальна частина навчальної дисципліни дає можливість оволодіти основними методами та навичками роботи з культурою рослин іn vitro, отримання транс генних рослин та рослин стійких до гербіцидів, хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища, що необхідно для формування висококваліфікованих фахівців сільського господарства. Вивчивши навчальну дисципліну студент повинен: Знати: – закономірності процесів диференціації та де диференціації.

– основні методи біотехнології; – закономірності росту та розвитку ізольованих клітин, тканин та рослин в умовах іn vitro; – основні принципові підходи генетичної інженерії; – генетичну варіабельність клітин та сомаклональну мінливість; Вміти: – організувати меристемну лабораторію та налагодити роботу по мікроклональному розмноженню; – застосувати в конкретних умовах виробництва найбільш досконалі та екологічно безпечні технології отримання та вирощування сільськогосподарських рослин.

 

Робоча програма з дисципліни “Біотехнології в рослинництві” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі СВО «Бакалавр»)

Курс лекцій  з дисципліни “Біотехнології в рослинництві” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі СВО «Бакалавр»)

Методичні вказівки  з дисципліни “Біотехнології в рослинництві” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі СВО «Бакалавр»)

Самостійна робота  з дисципліни “Біотехнології в рослинництві” для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі СВО «Бакалавр»)