Фізіологія і екологія рослин і тварин

Спеціальність:
Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Колесніков Максим Олександрович

Метою курсу є вивчення фізіологічних процесів рослинного організму в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх екологічних факторів, що є теоретичною основою технології природокористування. В результаті значення дисципліни студент повинен знати:

–   фізіологічні функції клітини в метаболізмі рослинного організму:

–  взаємозв’язок між різними фізіологічними та біохімічними процесами. їх роль у житті рослин та шляхи їх регулювання в онтогенезі з метою збереження біорізноманіття;

– шляхи підвищення ефективності використання кліматичних та ґрунто­вих ресурсів зеленими рослинами в агрофітоценозі;

– фізіологічні шляхи захисту рослин від іонізуючої радіації, а також від забруднення   атмосфери,   грунту   і   води   промисловими   відходами, нераціональним використанням добрив, пестицидів, фізіологічно активних речовин тощо;

– фізіолого-біохімічні тестери прогнозування біологічних властивостей рослин;

– оптимальні значення основних біохімічних і фітометричних показників окремої рослини та фітоценозу в конкретні етапи органогенезу або фази росту і розвитку;

– умови ефективного використання факторів росту і розвитку рослин (світла, тепла, води, повітря, мінеральних сполук) та засоби управління продукційним процесом формування врожаю;

Студент повинен уміти:

–  оцінювати фізіологічний стан рослин і створювати всі умови для успішного їх росту, розвитку в фітоценозах;

– – визначати основні біохімічні і фітометричні показники окремої рослини і фітоценозу загалом, а також градієнт лімітуючих факторів їх росту і розвитку:

– розробляти заходи і визначати засоби оптимізації умов використання рослинами факторів їх життя та ресурсів господарства:

– контролювати продукційний процес посіву, прогнозувати хід- та управляти формуванням врожаю за допомогою біохімічних та фітометричних показників фітоценозу.

 

Робоча програма навчальної дисципліни“ФІЗІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН І ТВАРИН” спеціальність 101 – Екологія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) факультет агротехнологій та екології

Курс лекцій навчальної дисципліни“ФІЗІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН І ТВАРИН”спеціальність 101 – Екологія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) факультет агротехнологій та екології

Методичні вказівки до практичних занять навчальної дисципліни“ФІЗІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН І ТВАРИН”спеціальність 101 – Екологія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) факультет агротехнологій та екології

Силабус навчальної дисципліни“ФІЗІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН І ТВАРИН”спеціальність 101 – Екологія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) факультет агротехнологій та екології