Інтегрований захист рослин (в комплексі з навчальною практикою)

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Розова Лідія Володимирівна

Мета. Інтегрований захист рослин – дисципліна, що вивчає системи захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів з метою отримання оптимуму біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції залежно від обраних напрямків землеробства, економічних та природоохоронних параметрів.

Вивчення основ дисципліни дозволить майбутнім фахівцям отримати знання щодо особливостей захисту сільськогосподарських культур в єдиному технологічному процесі їх вирощування, що створить передумови отримання урожаю з урахуванням параметрів екології, економіки, якості та безпеки.

Завдання. Дисципліна «Інтегрований захист рослин» вивчає ряд питань з метою формування у слухачів системи знань щодо особливостей вирощування сільськогосподарських культур та успішного їх захисту на природоохоронній основі залежно від зональних аспектів та систем землеробства.

–  особливості вирощування сільськогосподарських культур залежно від зональних аспектів, систем землеробства, спеціалізації, економічного стану та матеріального забезпечення господарства;

  • особливості біології розвитку домінантних та субдомінантних шкідливих організмів з урахуванням фенологічних фаз захищаючих рослин;
  • еколого-економічні аспекти прийняття рішення щодо вибору стратегії та тактики проведення заходів захисту залежно від конкретної агроекологічної ситуації;
  • параметри щодо обґрунтування економічних порогів шкідливості та економічної ефективності проведення конкретної технологічної операції при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Кінцевою метою заходів захисту є збереження високих урожаїв сільськогосподарських культур внаслідок обмеження рівня чисельності шкідливих видів до економічно невідчутного рівня.

вміти:

  • аналізувати інформацію про домінуючі види шкідливих організмів і ступінь їх загрози для сільськогосподарських культур, яку містять прогнози державної служби захисту рослин, та дані осінніх і весняних обстежень;
  • виконувати календарне планування робіт;
  • оцінювати фактичний фітосанітарний стан культури у різні фенологічні й календарні строки на основі систематичного спостережен­ня за розвитком і поширенням шкідливих організмів;
  • планувати заходи із захисту рослин і коригувати їх відповідно до змін фітосанітарного стану протягом вегетаційного періоду;
  • визначати технічну, економічну ефективності проведених заходів із за­хисту рослин проти шкідливих організмів.

Робоча програма з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти)

Методичні вказівки  ч1 з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста)

Методичні вказівки ч2 з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста)

Самостійна робота з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста)

Силабус з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі молодшого спеціаліста)

Силабус з дисципліни «Інтегрований захист рослин» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія» (на основі повної загальної середньої освіти)