Сільськогосподарська мікробіологія

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Іванова Ірина Євгенівна

Дисципліна «Сільськогосподарська мікробіологія» є теоретичною основою агрономічних дисциплін і в останні роки досягла значних успіхів у вирішенні проблем загальної біології, біотехнології, імунології, геронтології, генетики, охорони навколишнього середовища та ін.

Мікробіологія вивчає морфологію, систематику, фізіологію і біохімію найдрібніших і найбільш поширених в природі, невидимих для неозброєного ока живих організмів, які за своїми розмірами дістали назву мікроорганізмів, або мікробів. Завдяки діяльності мікроорганізмів відбувається кругообіг речовин у природі, обумовлюєтьсяродючість грунтів, забезпечується жіттєдіяльність людей, тварин і рослин.

Метою курсу є оволодіннятеоретичнимим основами загальної і сільськогосподарської мікробіології, вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються в природі, і зокрема, в грунті та при переробці сільськогосподарської сировини з тим щоб навчитися цілеспрямовано управляти діяльністю мікроорганізмів на користь людини; практично впливати на окремі біологічні групи бактерій для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур.

В результаті вивчення хімічних дисципліни студент повинен

 знати:

-морфологію, ситематику фізіологію і біохімію мікрорганізмів;

-суть найважливіших мікробілогічних процесів що відбуваються в природі;

-значення мікроорганізмів у виробництві, зберіганні та первинній переробці продукції рослинництва.

вміти:

-управляти мікробіологічними процесами, які проходять у грунті і впливають на його родючість;

-позитивно впливати на життєдіяльність корисних мікрорганізмів у посівах сільськогосподарських культур та при виробництві різних речовин, що базуються на промисловому використанні мікрорганізмів;

-управляти мікробіологічними процесами при одержанні біолгічно активних речовин і енергії;

-застосовувати знання з курсу мікробіології при розробці заходів захисту сільськогосподарських культур від грибкових, бактеріальних і вірусних хвороб.                                                    

Робоча програма з дисципліни “Сыльськогосподарська мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія

Робоча програма з дисципліни “Сільськогосподарська мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство

Курс лекцій з дисципліни “Мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 201 -Агрономія

Курс лекцій з дисципліни “Сільськогосподарська мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 201 – Агрономія

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 201 – Агрономія

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство

Силабус з дисципліни “Сільськогосподарська мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія

Силабус з дисципліни “Сільськогосподарська мікробіологія” для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство