Органічне садівництво в комплексі з НП

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Метою навчальної дисципліни «Органічне садівництво» є формування у студентів знань про біологічні особливості сільськогосподарських культур; закономірності процесів формування урожаю методами органічного рослинництва та розробки сортових, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Для якісного опанування дисципліни необхідне попереднє ґрунтовне засвоєння інформації з фізіології, біохімії, генетики, селекції, біоенергетики рослин, мікробіології, біотехнології, а також ентомології і фітопатології.

3 Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Органічне садівництво» студент повинен знати:
– тенденції розвитку органічного рослинництва в Україні та в світі, практичну концепцію органічного рослинництва;
– органічні засоби відновлення родючості ґрунту;
– прийоми вирощування та способи використання сидератів;
– способи контролю бур’янів у органічному рослинництві;
– загальну характеристику біологічних препаратів, які застосовуються в органчному рослинництві;
– способи збереження та розведення корисних комах та тварин у агробіоценозах;
– особливості органічної технології вирощування сільськогосподарських культур.
– тенденції розвитку органічного садівництва в Україні та в світі, практичну концепцію органічного садівництва; органічні засоби відновлення родючості ґрунту; прийоми вирощування та способи використання сидератів; загальну характеристику біологічних препаратів, які застосовуються в органічному садівництві; способи збереження та розведення корисних комах та тварин у агробіоценозах; особливості органічної технології вирощування плодових культур
уміти:
– складати технологічну карту освоєння органічного садівництва, використання ЕМ-технології;
– складати технологічну схему органічної меліорації ґрунтів;
– розробляти органічні технології вирощування плодових культур з використанням екологічних принципів обробітку ґрунту; безхребетних фіто- та зоофагів; компостування; біологічних добрив та біологічних засобів захисту рослин.

Робоча програма дисципліни органічне садівництво в комплексі з НП для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.

Методичні вказівки до виконання ЛР дисципліни органічне садівництво в комплексі з НП для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.

Методичні вказівки до виконання СР дисципліни органічне садівництво в комплексі з НП для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.

Курс лекцій дисципліни органічне садівництво в комплексі з НП для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.

Програма навчання здобувачів ВО – силабус дисципліни органічне садівництво в комплексі з НП зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.