Овочівництво закритого грунту

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Коротка Ірина Олександрівна

 

Метою курсу є здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з овочівництва закритого ґрунту майбутнім фахівцем, у якого формуються глибокі теоретичні знання та набуваються практичні навички з біології овочевих рослин у закритому ґрунті, створення мікроклімату у спорудах та методи його підтримання, з технології вирощування овочевих культур в умовах закритого ґрунту.

Для якісного опанування дисципліни необхідне попереднє ґрунтовне засвоєння інформації з фізіології, біохімії, генетики, селекції, біоенергетики рослин, мікробіології, біотехнології, а також ентомології і фітопатології.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Овочівництво закритого ґрунту (в комплексі з НП)» є:

  • вивчення сучасних науково-обґрунтованих технологій вирощування розсади у парниках, розсадних теплицях і в розсадниках відкритого ґрунту;
  • вивчення сучасних технологій вирощування високоякісного товарного врожаю овочевих культур закритого ґрунту з мінімальними затратами праці;
  • забезпечення організації конвеєрного виробництва свіжої товарної високо вітамінної овочевої продукції протягом року для харчування людини;
  • забезпечення захисту рослин від бур’янів., шкідників і хвороб, як основної умови для виробництва високих і сталих врожаїв овочевих рослин.

 

Робоча програма  навчальної дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч1)

Робоча програма  навчальної дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч2)

Конспект лекцій  навчальної дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч1)

Конспект лекцій  навчальної дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч2)

Методичні вказівки  навчальної дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство 

Програма навчання здобувачів ВО – силабус з дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч1)

Програма навчання здобувачів ВО – силабус з дисципліни “Овочівництво закритого грунту”  для спеціальності 203- Садівництво та виноградарство (Ч2)