Помологія

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Шкіндер-Барміна Анна Миколаївна

Мета дисципліни «Помологія» полягає у формуванні у студентів знань та умінь з основ сортознавства, розпізнавання сортів за вираженими морфологічними ознаками, вивчення методів і техніки порівняльного оцінювання їх за господарсько-біологічними показниками (за продуктивністю, стійкістю до несприятливих умов довкілля, до шкідників і хвороб, за якістю продукції), розуміння принципів зональності в розміщенні сортів. у всебічному вивченні сортів плодових і ягідних культур з метою добору кращих за товарними, смаковими й технологічними якостями їх плодів, придатних для вирощування в конкретних агрокліматичних умовах. Вивчення основ помології дозволить майбутнім агрономам-садівникам грамотно орієнтуватися у різноманітті сортів плодових і ягідних рослин, правильно добирати кращі для масового розмноження в розсадниках і вирощування в промислових і аматорських насадженнях з урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей регіонів України, постійно покращувати сортовий склад садів, ефективно використовувати їх продукцію.

Робоча програма дисципліни «Помологія» для спеціальності   203 – «Садівництво та виноградарство»  

Програма навчання здобувачів ВО-силабус з дисципліни «Помологія» для спеціальності   203 – «Садівництво та виноградарство»   

Методичні вказівки до л.р. дисципліни «Помологія» для спеціальності   203 – «Садівництво та виноградарство»  

Методичні вказівки до с.р. дисципліни «Помологія» для спеціальності   203 – «Садівництво та виноградарство»  

Курс лекцій дисципліни «Помологія» для спеціальності   203 – «Садівництво та виноградарство»