Розсадництво

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Нінова Галина Василівна

Мета навчальної дисципліни «Розсадництво»  полягає у формуванні у студентів знань із наукових основ вирощування саджанців, а також умінь і практичних навичок способів їх розмноження, вирощування та використання в закладанні садів різного типу.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Розсадництво»  є засвоєння студентами теоретичних та методичних прийомів впровадження різних способів щеплення, вивчення підщеп, способів кронування, ведення маточно-живцевих насаджень, опанування структури розсадника.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–  сучасні тенденції розвитку у галузі розсадництво;

–  класифікацію підщеп;

–  сучасний асортимент деревних та кущових рослин, їх морфологічні та екологічні особливості;

–  методи та способи розмноження плодових рослин з урахуванням їх біологічних особливостей;

–  організацію та новітні технології роботи плодових розсадників;

уміти:

–  розрізняти насіння різних плодових порід та методи визначення їх життєздатності  за зовнішніми ознаками;

проводити щеплення різними способами;

–  розрізняти підщепи плодових рослини за морфологічними ознаками;

–  організовувати виробничі процеси в плодових розсадниках, садових центрах;

–  розробляти проекти  територій розсадника та оформляти відповідну документацію;

–  створювати поля розсадника та здійснювати догляд за ними;

–   вивчати потреби ринку і організовувати рекламу вирощених плодових саджанців.

Робоча програма навчальної дисципліни “Розсадництво” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203  Садівництво та виноградарство (на основі повної загальної середньої освіти).

Конспект лекцій  з навчальної дисципліни “Розсадництво” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203  Садівництво та виноградарство (на основі повної загальної середньої освіти).

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Розсадництво” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203  Садівництво та виноградарство (на основі повної загальної середньої освіти).

Програма навчання здобувачів ВО – силабус дисципліни “Розсадництво” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203  Садівництво та виноградарство (на основі повної загальної середньої освіти).