Селекція та насінництво плодовоягідних і овочевих культур

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Шкіндер-Барміна Анна Миколаївна

Мета дисципліни «Селекція та насінництво плодовоягідних  і овочевих культур» – формування у студентів знань та умінь з генетичних основ, задач, методів і техніки селекції плодових та овочевих культур, оцінки селекційного матеріалу за господарсько-біологічними показниками (за продуктивністю, стійкістю до несприятливих умов довкілля, до шкідників і хвороб, за якістю продукції), а також теоретичних і практичних основ насінництва, розсадництва і сортової агротехніки.

Завданням дисципліни є забезпечення підготовки фахівця для професійної діяльності, реалізації ними на практиці системи заходів, спрямованих на успішне використання досягнень селекції, розсадництва та насінництва плодових, ягідних та овочевих культур у виробництві.

Робоча програма навчальної дисципліни Селекція та насінництво плодовоягідних  і овочевих культур для студентів спеціальності 203- Садівництво та виноградарство ОС Бакалавр.

Програма навчання здобувачів ВО – силабус навчальної дисципліни Селекція та насінництво плодовоягідних  і овочевих культур для студентів спеціальності 203- Садівництво та виноградарство