Спеціальне плодівництво

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Бондаренко Павло Геннадійович

Завдання вивчення дисципліни “Спеціальне плодівництво”:

– Стан  і перспективи розвитку плодівництва, значення морфологічних та біологічних особливостей плодових та ягідних культур;

– стійкість плодових культур до  екологічних факторів зовнішнього середовища;

– розробка, удосконалення і реалізація прогресивних технологій вирощування посадкового матеріалу і продукції плодових і ягідних культур;

– розробка, удосконалення технологічних карт вирощування плодових і ягідних культур;

– контроль за станом насаджень та управління процесами формування врожаю;

– шляхи і способи підвищення якості продукції;

– забезпечення високої економічної ефективності технологій вирощування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: стан  і перспективи розвитку плодівництва, значення морфологічних та біологічних особливостей плодових, ягідних культур; стійкість до екологічних факторів зовнішнього середовища; закономірності формування врожаю; традиційні та інтенсивні технології вирощування плодів і ягід у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, шляхи і способи підвищення якості продукції.

Вміти: розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування плодових і ягідних культур із урахуванням біологічних особливостей росту і розвитку; розробляти та удосконалювати технологічні карти вирощування окремих плодових і ягідних культур, здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю; розробляти та реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва; забезпечувати високу економічну ефективність технологій вирощування та їх екологічну чистоту.

Програма навчання здобувачів ВО – силабус  дисципліни “Спеціальне плодівництво (частина 1)” для спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство

Програма навчання здобувачів ВО – силабус  дисципліни “Спеціальне плодівництво (частина 2)” для спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство