Світові агротехнології вирощування плодоовочевих культур

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

Курс «Світові агротехнології вирощування плодоовочевих культур» складає основу теоретичної та прикладної підготовки студентів, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста в галузі агрономії. Предметом навчальної дисципліни «Світові агротехнології вирощування плодоовочевих культур» є: інтенсифікація технології вирощування продукції садівництва з використанням успішного досвіду провідних країн світу.

Мета викладання дисципліни

Надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності через вирішення технологічних питань згідно з вимогами розвитку галузі на основі інтенсифікації спеціалізованих господарств, використанні досягнень науки та провідного вітчизняного та світового досвіду, потреб промисловості і населення в продукції плодівництва, овочівництва та виноградарства високої якості.

Програма навчання ВО – силабус з дисципліни  Світові агротехнології вирощування плодоовочевих культур.