Виноградарство та ампелографія

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
3

Метою курсу є набуття студентами знань та практичних вмінь з виноградарства в умовах багатоукладної економіки та ринкових відносин в Україні.

Завдання дисципліни полягає у:

 • вирішенні проблеми отримання високих врожаїв столових і технічних сортів винограду у різних зонах його вирощування з урахуванням впливу основних екологічних факторів.
 • встановлення оптимальної системи ведення культури, насаджень, кущів в залежності від організаційно-економічних можливостей господарства, зони вирощування, сортименту.
 • вміння оцінити стан росту і розвитку винограду для вибору основних технологічних прийомів догляду.
 • використання новітніх досягнень світового виноградарства у сучасному виноградарстві України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • особливості біології винограду;
 • теоретичні основи і способи вирощування посадкового матеріалу; технологію закладання виноградників;
 • теоретичні основи обрізування і формування кущів винограду;
 • агротехнічні вимоги до виконання виробничих процесів на виноградних плантаціях і розсадниках;
 • особливості прогнозування та програмування урожаю винограду.

Вміти:

 • вести паспорт винограднику, розсадника та іншу агрономічну документацію;
 • складати технологічні карти вирощування винограду; проводити апробацію винограду;
 • володіти технікою обрізування, щеплення і програмування врожаю плодоносних виноградників;
 • визначати і контролювати якість ручних і механізованих робіт на виноградниках, маточниках і розсадниках; організовувати і проводити наукові досліди на винограднику і в різних ланках розсаднику.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Виноградарство і ампелографія” (розділ виноградарство) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» (на основі повної середньої освіти)

Робоча програма навчальної дисципліни “Виноградарство і ампелографія” (розділ ампелографія) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» (на основі повної середньої освіти)

Програма навчання здобувачів ВО – силабус навчальної дисципліни “Виноградарство і ампелографія” (розділ виноградарство)  зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» (на основі повної середньої освіти)

Програма навчання здобувачів ВО – силабус навчальної дисципліни “Виноградарство і ампелографія” (розділ ампелографія)  зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» (на основі повної середньої освіти)