Герасько Тетяна Володимирівна

Посада: Доцент кафедри плодоовочівництва виноградарства та біохімії

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1995 р., Спеціальність «Біологія» вчитель біології Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016 р.
Спеціальність «Агрономія», агроном

Вчене звання: доцент кафедри загального землеробства 12ДЦ № 026014 2010 р.

Науковий ступінь: Кандидат сільсько-господарських наук, 03.00.12 – фізіологія рослин, ДК № 048503, 2008 р. «Фізіолого-біохімічні особливості формування морозостійкості і продуктивності озимої пшениці за дії антиоксидантів»

Email: tetiana.herasko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • органічні технології в рослинництві
  • технології вирощування, переробки та зберігання лікарської сировини

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 р. на посаді асистента, а з 2010 - на посаді доцента кафедри «Загального землеробства», у теперішнфій час – «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії»

Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Герасько Т.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Gerasko T., Pyda S. Effect Of Inoculation With Symbiotic Endoand Ectomycorrhizal Fungi On Physiological Parameters Of Sweet Cherry Leaves. The V International Science Conference «Development and implementation of technologies in production», March 12 – 13, 2021, Leeuwarden, Netherlands. Р.7-9.

Gerasko T., Pyda S. Еffect of inoculation with symbiotic endo- and ectomycorrhizal fungi on content of basic mineral nutrients in sweet cherry leaves. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 61-66

Tatyana Gerasko, Svitlana Pyda, Iryna Ivanova, Effect of Living Mulch on Soil Conditions and Morphometrical Indices of Sweet Cherry Trees, International Journal of Applied Agricultural Sciences. Vol. 7, No. 1, 2021, pp. 50-56. doi: 10.11648/j.ijaas.20210701.14 Герасько Т.В., Нінова Г.В. Дослід із використання мікоризи на дині. Овочі та фрукти, 2020.№2 (123).С.20-22.

Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є.,Покопцева Л.А.Показники продуктивності черешні за сумісного вирощування з лікарськими рослинами.-  Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 113. С.35-40.

Герасько Т. В., Тодорова Л. В. Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 102-118.

Герасько Т.В. Вплив живої мульчі на фізіолого-біохімічні показники листків та плодів черешні за органічної технології вирощування. Збірник наукових праць «Агробіологія», 2020. №1. С.20-28.

Нінова Г.В., Герасько Т.В. Способи живлення при вирощуванні кавуна у богарних умовах Південного Степу України. Овочі та фрукти, 2020.№3 (124).С.20-22.
Герасько Т.В., Нінова Г.В. Дослід із використання мікоризи на дині. Овочі та фрукти, 2020.№2 (123).С.20-22.

Герасько Т.В., Ганчук М.М. Способи контролю та критерії успішності залишкових знань студентів. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного– Мелітополь, 2020. С. 393-397.

Герасько Т.В., Чебанова Ю.В. Застосування кейс-технології для викладання дисципліни «Хімія». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного– Мелітополь, 2020. С. 398-405.

Даценко Л.М., Ганчук М.М., Герасько Т.В. Методичні аспекти проведення навчальної практики з геодезії для студентів спеціальності Геодезія та землеустрій. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного– Мелітополь, 2020. С. 449-453.

Герасько Т.В. Вплив системи утримання грунту в органічному саду на показники якості плодів черешні / Т.В. Герасько, Л.Г. Вельчева, І.Є. Іванова // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Вип. 106. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.15-20. 

Герасько Т.В. Виробництво екологічної продукції – перспектива аграрної спеціалізації України / Т.В. Герасько // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Моделі соціо-культурного розвитку територій: перспективи та можливості у світлі історичної спадщини сучасного та майбутнього» (25-27 вересня 2019 р.) Сумський національний аграрний університет, м. Суми. – С. 168-170.

Лісова А.С., Герасько Т.В. Фізіологічний стан листків суниці садової за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України / А.С. Лісова, Т.В. Герасько // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)
С. 66.


Герасько Т.В. Водний режим листків черешні за органічної технології вирощування / Т.В. Герасько // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь-Кирилівка, 7-8 червня 2018 р.)

Калитка В.В., Колесніков М.О., Герасько Т.В. Антистрессовое и ростостимулирующее действие композиции на основе ионола на сельскохозяйственные культуры / В.В. Калитка, М.О. Колесніков, Т.В. Герасько // Тезы докладов VIII Международной конференции «Биоантиоксидант»
(С. 171-172)


Покопцева Л.А., Герасько Т.В. Застосування регуляторів росту росли для підвищення посівних властивостей насіння сільськогосподарських культур / Л.А. Покопцева ,Т.В. Герасько // Таврійський науковий вісник
№74


Герасько Т.В. Органічні фрукти та ягоди: стандарти, засоби й можливості / Т.В. Герасько // Аграрний бюлетень: електронне інформаційне видання
№ 9(30)


Герасько Т.В., Злоєдова А.В. Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на фізіологічні показники листя черешні / Т.В. Герасько, А.В. Злоєдова // Вісник УНУС. – 2018. - №2. – С.88-92

Карпенко К.М., Герасько Т.В., Вдовенко С.А. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів / К.М. Карпенко, Т.В. Герасько, С.А. Вдовенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип. 4 (100). – С.68-74
Герасько Т.В., Злоєдова А.В. Показники продуктивності черешні за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / Т.В. Герасько, А.В. Злоєдова // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 17-19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв. – С.56-58

Злоєдова А.В., Герасько Т.В. Водний режим листків черешні за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / А.В. Злоєдова, Т.В. Герасько // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., м. Миколаїв. – С.169-171

Злоєдова А.В., Герасько Т.В. Вплив режимів утримання ґрунту в органічному саду на вміст фотосинтетичних пігментів у листках черешні / А.В. Злоєдова, Т.В. Герасько // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука», 1 листопада 2018 р., м.Київ. – С.24-27

Герасько Т.В. Ураження кучерявістю листків персика за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України / Т.В. Герасько, Л.Г. Вельчева, Н.Г. Нєжнова // Таврійський науковий вісник (ХДАУ, Херсон). - 2017. - №98. - С.46-50

Ушкодження шкідниками та ураження хворобами персика за органічної технології вирощування в умовах південного Степу України. Агробіологія, Білоцерківський національний аграрний університет, №1, 2015.

Ефективність різних систем органічного захисту персику в умовах південного Степу України. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, №2 (36), 2015, с.74-76.

Герасько Т.В. Критерії оцінювання професійних функцій викладача / Т.В. Герасько, Е.С. Фазилова// Удосконалення навчально-виховного процессу в вищому навчальному закладі, Вип. 17 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – 2013. – С.131-135

Вплив органічної технології вирощування на врожайність і якість плодів персика. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Агрономія». – К., 2012. – Вип. 180, с.172-177.

Елементи продуктивності та якість плодів персика сорту Редхейвен за органічної технології вирощування. Агробіологія: збірник наукових праць / Білоцерків. нац.. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2012. – Вип. 9(25) – с.24-27.

Герасько Т.В. Стан пігментного комплексу в тканинах рослин пшениці озимої при сумісному застосуванні антиоксидантів з фунгіцидом / Т.В. Герасько, Захарова В.О., Нєжнова Н.Г. // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2011. - № 40. - C.159-162

Герасько Т.В. Фітопатогенна мікрофлора насіння пшениці озимої за дії антиоксидантів / Т.В. Герасько // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2010. - Вип. 73. - С.75-79

Патент на корисну модель «Композиція для передпосівної обробки насіння та вегетуючихрослин зернових культур («Клейкостим»)». (Калитка В.В., Золотухіна З.В., Герасько Т.В.).Пат. 58703 А Україна, МПК А01С 1/00, С05G 3/00, С09К 15/00 - U201010655
Заявл. 23.03.2010
Опубл. 26.04.2011
Бюл. №8. – 8 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Герасько Т. Новейшие технологии природного земледелия. Практическое руководство для фермеров и дачников
Татьяна Герасько: Новейшие технологии природного земледелия. Практическое руководство для фермеров и дачников
Рецензии на книгу «Новейшие технологии природного земледелия. Практическое руководство для фермеров и дачников»

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії»
Наукова діяльність – відповідальний виконавець Підпрограми 2. "Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у відкритому та закритому грунті Південного Степу України»