20 травня 2021 року колективом кафедри іноземних мов було проведено І Всеукраїнську Інтернет-конференцію «Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти-2021».

На жаль, через карантинні обмеження не було доцільно проводити конференцію у гостинних стінах Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, тому було обрано змішану форму роботи: представники колективу, які не мали перешкод для присутності з огляду на протиепідеміологічну безпеку, зібралися на секційні засідання у конференц-аудиторії кафедри, інші учасники брали участь у сесіях онлайн.

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник матеріалів, куди ввійдуть напрацювання визнаних науковців, досвідчених педагогів та молодих вчених з галузей лінгвістики та викладання іноземних мов з майже 30 закладів вищої освіти, серед яких: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, Буковинський державний медичний університет, Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Харківська державна академія фізичної культури, Запорізький державний університет, Запорізький державний медичний університет, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Уманський національний університет садівництва, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка (м. Київ), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та інші.

Напрямками роботи конференції були: сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти, іноземні мови у сучасному комунікативному просторі, інформаційні технології у викладанні іноземних мов, особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та ділової іноземної мови, психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов здобувачам вищої освіти немовних спеціальностей, викладання іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Кафедра іноземних мов дякує усім учасникам конференції за їх інтерес до наукового заходу, який проводився вперше, і запрошує усіх зацікавлених в обміні науковими ідеями та досвідом їх впровадження у викладання іноземних мов долучитися до роботи конференції наступного року.

Проведення даного заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого ТДАТУ в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». Зміст цієї публікації є відповідальністю Університету та не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.

Наталія Зайцева, ст. викладач кафедри іноземних мов
Світлана Симоненко, зав. кафедри іноземних мов