Методичні рекомендації щодо проходження стажування НПП ТДАТУ

  1. Підготовка службової записки на ім’я Подшивалова Г.В., з вказанням місця, терміну, а також ПІП викладачів, які планують проходження стажування.
  2. Підготовка пакету документів:

– програма стажування;

– довідка про проходження стажування (роздруковується на фірмовому бланку підприємства за наявності або на чистому аркуші зверху з вказанням реквізитів підприємства);

– звіт про проходження стажування;

– витяг з протоколу засідання кафедри о захисті стажування.

  1. Програма, звіт та довідка заповнюються на кінець терміну проходження стажування.
  2. Під час проходження стажування роботи фото і відео з місця стажування, які будуть використані під час підготовки презентації для захисту свого стажування. Презентація готується із розрахунку 25-30 хв.
  3. На найближчому засіданні кафедри, по завершенню терміну, викладач захищає своє стажування. ОБОВЯЗКОВО запросивши представників ректорату та декана факультету.
  4. Після захисту свого стажування, викладач надає в Інститут підвищення кваліфікації вище перераховані документи (програму, довідку, звіт, витяг з протоколу), а також презентацію. Якщо стажування не було захищено, надати інформацію для формування наказу про анулювання стажування.
  5. Бланки документів наведені нижче за посиланням

Звіти НПП за 2019-2020 нр

Стажування НПП ТДАТУ у 2019-2020 нр

Стажування НПП ТДАТУ на 2018-2019 н.р.

Перелік документів для проходження стажування