Основними напрямками діяльності Інституту є:

 • провадження освітньої (навчальна, виховна, наукова, культурна, методична) діяльності на принципах гуманізму та демократизму, свободи і відповідальності, законності пріоритетності загальнолюдських цінностей, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; взаємодією з іншими закладами освіти на національному і міжнародному рівнях; гармонійного поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту та форм освіти;
 • післядипломна освіта, що включає до себе перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування; – організація і проведення курсів, семінарів, конференцій та інших навчальних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію керівних кадрів і спеціалістів сільськогосподарського виробництва, фермерів, викладачів університету, викладачів технікумів системи УНПК та технікумів;
 • підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;
 • забезпечення відпрацювання напрямків в системі безперервної підготовки сільськогосподарських кадрів;
 • надання суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;
 • надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;
 • поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;
 • сприяння розвитку несільськогосподарського підприємства в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;
 • робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;
 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці керівників та посадових осіб підприємств, незалежно від форм власності, підпорядкування та видів діяльності;
 • підвищення кваліфікації керівників та працівників сільськогосподарських підприємств області за щорічним завданням – планом-графіком Міністерства аграрної політики ;
 • професійна підготовка дорадників (експертів-дорадників), розвиток і розповсюдження дорадчих служб в Запорізькій області і регіоні;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету і викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.