Без названия (10)Згідно ч. 1 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради …, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Різниця між такими організаційно-правовими формами створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) полягає в наступному:

– якщо ЦНАП утворюється зі статусом постійно діючого робочого органу, то персонал ЦНАП складається з працівників виконавчих органів ради, в посадові обов’язки включається виконання функцій адміністратора. Також до складу робочого органу можуть залучатися за «узгодженими рішеннями» представники інших суб’єктів надання адміністративних послуг (тобто різних органів виконавчої влади тощо). Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності ЦНАП покладається на спеціально утворений або визначений для цього виконавчий орган (структурний підрозділ) відповідної ради;

– у разі створення ЦНАП як структурного підрозділу при виконавчому органі відповідної ради, весь персонал ЦНАП юридично перебуває в цьому підрозділі. В найменуванні цього підрозділу вживаються слова «центр надання адміністративних послуг». У приміщенні ЦНАП можуть також облаштовуватися робочі місця для представників інших суб’єктів надання адміністративних послуг (наприклад, органів виконавчої влади), які залучаються до роботи у ЦНАП на основі узгоджених рішень.

Фактори що впливають на визначення моделей ЦНАП:

  • чисельність населення: впливає на розмір приміщення, необхідну кількість робочих місць та персоналу; перелік послуг, обсяг прийомних годин, рівень інформатизації, характер організації роботи, обсяг супутніх послуг тощо. Тобто є прямий зв’язок з повноваженнями громади, її інституційною та ресурсною спроможністю, насамперед, кваліфікацією персоналу та коштами.
  • географія громади: один населений пункт чи декілька насалених пунктів, відповідна протяжність території громади – відстані для споживачів.

Вплив статусу населеного пункту на ЦНАП

На вибір моделі ЦНАП, зокрема на потреби у приміщенні, робочих місцях та їх облаштування, на перелік послуг, що будуть надаватись в ЦНАП і організацію діяльності також впливатиме тип органу місцевого самоврядування (статус населеного пункту), оскільки це визначає:

1) обов’язкові (наявні) повноваження – і власні, і делеговані державою;

2) можливі повноваження, тобто такі, що можуть отримуватися за рішенням місцевої ради;

3) наявність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) чи інших суб’єктів надання адміністративних послуг, які можуть бути залучені до ЦНАП.

cnap-pirjatinВраховуючи  вищезазначені фактори, вирызняють наступні моделі ЦНАП:

1. ЦНАП у громаді, що складається з одного населеного пункту. Одне приміщення ЦНАП, у якому надаються найважливіші групи послуг. Якщо протяжність населеного пункту перевищує умову доступності – 5 кілометрів до ЦНАП, то має розглядатися питання створення територіального підрозділу (підрозділів) та/або віддаленого місця (місць) для роботи адміністраторів.

2. ЦНАП у громаді, що складається з кількох населених пунктів. У адміністративному центрі громади забезпечується функціонування центрального офісу ЦНАП.

3. Територіальний підрозділ ЦНАП. Це додатковий офіс ЦНАП, у якому забезпечується створення не менше 2-х робочих місць. Юридично це утворення має статус сектора або відділу ЦНАП (зокрема, у разі створення ЦНАП як структурного підрозділу у виконавчому органі). Якщо ЦНАП створюється як робочий орган, тоді створення територіального підрозділу може покладатись на виконавчий орган, який безпосередньо відповідає за організаційне забезпечення роботи ЦНАП. Рішення про утворення територіального підрозділу ЦНАП та режим його роботи приймає і відповідно затверджує орган, що утворив ЦНАП, тобто місцева рада. Територіальні підрозділи ЦНАП в ОТГ доцільно утворювати у населених пунктах з великою кількістю мешканців, як правило, не менше 1000 тисячі осіб.

4. Віддалене місце для роботи адміністратора:

  • стаціонарне робоче місце (кабінет) на території громади (адміністративного центру громади чи іншого населеного пункту громади), у якому адміністратор працює постійно або працюють, змінюючись, різні адміністратори за графіком, визначеним органом, що утворив ЦНАП;
  • виїзний адміністратор – це варіант організації надання послуг, коли адміністратор ЦНАП за певним графіком відвідує населені пункти громади для прийняття заяв і видачі результатів послуг (де це можливо).

10 КРОКІВ ДО СТВОРЕННЯ ЦНАП У ГРОМАДІ. ДОРОЖНЯ КАРТА.