Без названияМісцеві бюджети посідають головне місце у соціально-економічному розвитку територій, адже саме через них йде фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, молодіжних програм, фінансування житлово-комунальних господарств тощо. В умовах децентралізації місцевого самоврядування, основне завдання, яке постає перед територіальними громадами – забезпечення необхідної кількості фінансових ресурсів для виконання обов’язків та функцій, покладених на них.

Місцевий бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування Отже, формування місцевого бюджету є одним з найважливіших питань для новоствореної ОТГ. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин стосовно місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України (далі – БКУ).

На сьогодні всі об’єднані територіальні громади перебувають на прямих бюджетних відносинах з Державним бюджетом країни, самостійно збирають і розподіляють значну частину податків та зборів, а саме: 60% ПДФО (головний податок, завдяки якому власні доходи в ОТГ зросли 2 – 2,5 рази); 25% екологічного податку; 25 % акцизного податку з реалізації підакцизних товарів; 100% єдиного податку; 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності (новий податок для ОТГ, який практично ще не надходить); 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); державне мито; плата за надання адміністративних послуг; збір за паркування; туристичний збір; орендна плата за користування майном у комунальній власності; рентні плати за користування надрами; 50% грошових стягнень за шкоду довкіллю; 75% коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

За даними експертів Асоціації міст України, у 2014–2016 рр. у 58 разів зменшилася кількість наданих казначейських позик, що демонструє посилення платоспроможності місцевих бюджетів. У 2017 р. кількість дотаційних місцевих бюджетів знизилася завдяки реформі децентралізації на 24 %, кількість бюджетів-донорів зросла на 12,5 %. У цьому ж році у 2,2 раза збільшилася державна фінансова підтримка розвитку громад.

Землі сільськогосподарського призначення на сьогоднішній день є потужним фінансовим ресурсом для ОТГ. 31 січня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад». Таким чином, Урядом було ініційовано передачу земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

До інших доходів новостворених ОТГ можна віднести: різноманітні трансферти (базова дотація, освітня і медична субвенції, капітальні трансферти) – найбільший інтерес для ОТГ; цільові та добровільні внески установ до місцевих фондів охорони довкілля; надходження в рамках програм міжнародної технічної допомоги; кошти пайової участі у розвитку інфраструктури; кошти від відчуження комунального майна; кошти від реалізації безхазяйного майна; місцеві запозичення.

Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій.

images (1)При формуванні перспективної ОТГ важливим є попередній розрахунок її фінансової спроможності, який дозволить оцінити переваги та ризики такого об’єднання, визначити потребу в пошуку додаткових коштів та упорядкуванні видатків. З метою надання консультативно-методичної допомоги працівникам органів місцевого самоврядування експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International) підготовлено Методичні рекомендації до порядку розрахунку фінансової спроможності перспективної ОТГ. Такий порядок розрахунку дасть можливість змоделювати бюджет перспективної громади, визначити необхідність аналізу резервів для збалансування доходів та видатків, а також спонукатиме до розгляду можливості збільшення кількості місцевих рад для об’єднання у фінансово спроможні громади.

КАЛЬКУЛЯТОР РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ОТГ дає можливість здійснювати онлайн-моделювання перспективної об’єднаної територіальної громади, виходячи з прогнозних показників бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст, які прийняли рішення про утворення ОТГ або про приєднання до існуючої ОТГ. Калькулятор розроблений за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

 Також  експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International) було розроблено та підготовлено Методичні рекомендації: 10 кроків до єдиного бюджету для новообраних громад, в яких у 2018 році пройдуть перші місцеві вибори, з метою роз’яснення доцільності та допомоги в організації процесу переходу їх на єдиний бюджет. Затвердження єдиного бюджету дозволить органам місцевого самоврядування ефективно організувати свою діяльність у поточному році, своєчасно виявити проблемні питання та акцентувати увагу на головних аспектах при формуванні бюджету на 2019 рік.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ НА 2019 РІК ТА ЇХ АДМІНІСТРУВАННЯ