Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного постійно підвищують свою кваліфікацію на підприємствах. Це дає можливість збільшити теоретичні та практичні навички.

Протягом грудня викладачі кафедри геоекології та землеустрою: к.т.н, доцент Сергій Мовчан, д.г.н., професор Людмила Даценко, к.т.н., доцент Сергій Коломієць, к.г.н., ст. викл. Юлія Чебанова, к.т.н., доцент Іван Леженкін, ст. викл Максим Ганчук, к.е.н., асист. Анастасія Якунічева, к.е.н., доцент Юрій Прус та асист. Алла Ангеловська без відриву від виробництва проходили стажування на приватному підприємстві «Сервіор».

Підприємство «Сервіор» спеціалізується на геодезичних роботах. Серед них: кадастрова зйомка, топографічна зйомка М 1: 500, винесення меж земельної ділянки в натуру на місцевості, GPS визначення координат. Також фахівці підприємства виконують землевпорядні роботи: підготовку договорів оренди для держ. реєстрації, розділ і об’єднання ділянок, проєкти землевідведення та технічну документацію.

У ході стажування викладачі кафедри відвідали агрохімічну лабораторію підприємства, яка пропонує послуги: агрохімічного аналізу ґрунтів та визначення якісного стану ґрунтів. Важливим було спілкування з фахівцями архітектурно-конструкторського відділу, які виконують проєктування будівель 2 і 3 ступеня відповідальності, розробку ескізних і концепт-проектів, авторський нагляд, інтер’єрний та ландшафтний дизайн.

Результати стажування будуть застосовані при оновленні змісту навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Редакційно-видавничий відділ,
за матеріалами кафедри геоекології та землеустрою