Алгоритмізація та програмування

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Сіциліцин Юрій Олександрович

Мета дисципліни «Алгоритмізація та програмування» – формування в студентів вміння та практичну здатність користуватися сучасними комп’ютерними системами та вмінню програмувати.

Завдання дисципліни «Алгоритмізація та програмування» – навчитися розробляти алгоритми розв’язування математичних і прикладних задач та на їх підставі розробляти мовою програмування C++ програмні коди засобами середовища програмування Microsoft Visual Studio 2010.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • принцип функціонування сучасних комп’ютерних систем;
  • мову програмування C++;
  • середовище програмування Microsoft Visual Studio 2010.

вміти:

  • працювати в середовищі операційної системи Windows для практичного використання систем програмування та наявних прикладних пакетів;
  • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
  • на підставі алгоритмів засобами середовища програмування C++ Builder, розробляти та налагоджувати програмні коди мовою програмування C++.

Методичні вказівки:

 

 

Робоча програма:

РОБОЧА ПРОГРАМА_АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ_БАКАЛАВР 122 Комп’ютерні науки_(на основі повної загальної середньої освіти)_Сіциліцин Ю.О_1 курс 1 семестр

Силабус

Посібники:

Збірник задач з програмування