Бази даних

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Темніков Геннадій Євгенович
Посилання:

Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам проектування баз даних та особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

Завдання дисципліни є формування у студентів певних знань та вмінь з теорії та практики організації баз даних та знань.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

 • концепції та принципи організації баз даних та баз знань;
 • місце баз даних в інформаційних системах (ІС);
 • рівні абстракції даних при проектуванні баз даних;
 • вимоги до баз даних і методи їхнього забезпечення;
 • загальні принципи побудови системи управління базами даних та структуру і принципи ії функціонування;
 • основні моделі та мовні засоби СКБД;
 • принципи організації структур збереження даних і методи доступу до даних;
 • відмінності між транзакційною та аналітичною баз даних;
 • етапи проектування БД;
 • методи розробки логічної й фізичної моделей і фізичної схеми даних у середовищі сучасних CASE-інструментів та засобами СКБД;
 • принципи взаємодії прикладних програм, які виконані на мові високого рівня, з реляційними системами управління базами даних

Вміти:

 • формулювати вимоги до БД і забезпечувати її властивості;
 • проектувати концептуальну модель даних конкретної предметної області;
 • вибирати СКБД у процесі технічного проектування на основі оціночних варіантів баз даних, вимог користувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, сервісних характеристик СКБД, використовуючи науково-технічну, довідкову інформацію;
 • розробляти логічну структуру бази даних у процесі технічного проектування за допомогою методу нормалізації відношень, використовуючи методи реляційної алгебри, рівні абстракції даних, вимоги вибраної СКБД;
 • розробляти таблиці баз даних і зв’язок між ними в умовах технічного проектування за допомогою відповідного технічного і програмного забезпечення, використовуючи конструктори таблиць;
 • розробляти фізичну структуру бази даних у процесі робочого проектування за допомогою вибраної СКБД, використовуючи сучасні технічні і програмні засоби розробника баз даних;
 • експортувати дані до зовнішнього середовища і імпортувати дані із зовнішнього середовища у бази даних у процесі інтегрування програмного забезпечення користувача в інформаційні вузли Internet за допомогою сучасного технічного і програмного забезпечення, використовуючи технології розподілених застосувань, WEB-технології та ін.;
 • створювати таблиці баз даних, тригери, збережені процедури, індекси в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення;
 • розробляти введення, модифікацію, вилучення, відображення даних у таблиці бази даних у процесі робочого проектування за допомогою технічних і програмних засобів, використовуючи форми введення та модифікації даних і табличні режими;
 • розробляти навігації по набору даних в умовах доступу до потрібного запису набору даних за допомогою програмних засобів СКБД, використовуючи навігаційні методи об’єктів;
 • розробляти методи сортування, фільтрації, пошуку даних у процесі відбору потрібних даних, що відповідають будь-яким критеріям, за допомогою програмних засобів СКБД;
 • ми і контроль за переповненням, рівні розмежування транзакцій тощо;
 • вибирати формальний апарат для представлення знань в умовах розробки експертних систем виходячи з особливостей застосувань.

Програма курсу крім лекцій включає виконання циклу  лабораторних  робіт. Метою лабораторних робіт є самостійна розробка баз даних і створення  програм,  які  реалізують різні засоби створення, поновлення і використання баз даних, а також отримання навичок проектування та реалізації інформаційної системи з використанням процедурних та технологічних засобів СКБД.

РОБОЧА ПРОГРАМА_БАЗИ ДАНИХ_БАКАЛАВР_122 Комп’ютерні науки _(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)_Лубко Д.В.,Темніков Г.Є._1С курс_2 семестр

Робоча програма “Бази даних” 2 курс 2021-22 н.р.

Силабус

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни БД

Перелік підручників з дисципліни “БДЗ”