Довідково-інформаційні системи

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета дисципліни „Довідково-інформаційні системи” – надання знань по основам створення довідково-інформаційних систем, експертних систем та баз знань,  а також засвоєння студентами базових принципів та отримання основних нави­чок подання і обробки інформації.

Метою дисципліни „Довідково-інформаційні системи” також э надання знань основних методів рішення задач, їх класифікації та планування, представлення знань в довідково-інформаційних систем та інтелектуальних системах, з питань довідкових та експертних систем, створення баз знань, сформувати у студентів знання, вміння та навички необхідні для рішення інтелектуальних задач. Для її досягнення у ході лекційного курсу розглядаються загальні методи рішення задач та їх класифікація. Вивчаються основи теорії створення простих та складних довідкових та інтелектуальних систем. На лабораторних заняттях і в ході самостійної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних знань, а також даються основи програмування в різних інтелектуальних програмних середовищах.

Завдання дисципліни „Довідково-інформаційні системи” надання знань по основам створення довідково-інформаційних систем, експертних систем та баз знань в системах штучного інтеле­кту, а також  вивчення принципів роботи в експертних системах та принципів програмування у різних  інтелектуальних програмних середовищах.

Робоча програма – ДИС

СИЛАБУС – ДИС