Електронні системи в галузі

Спеціальність:
241 “Готельно-ресторанна справа”
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Шаров Сергій Володимирович

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

СВО: бакалавр

Курс: 4

Провідний викладач: Шаров Сергій Володимирович

 

Мета дисципліни «Електронні системи в галузі» – дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним і готельним бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою мережевих сервісів, засобів інформаційних технологій і систем.

 

Завдання дисципліни «Електронні системи в галузі» полягає у наступному: ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій у готельному та ресторанному бізнесі; розглянути застосування систем управління базами даних у сфері туризму і готельному та ресторанному бізнесу; дати здобувачам вищої освіти систематизовані знання про автоматизовані системи бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом.

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills):

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у процесі навчання і в господарській діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності:

Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

 

Фахові компетентності:

Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечити його ефективність 

Здатність формувати і реалізовувати ефективні зовнішні і внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії.

 

Робоча програма:

Робоча програма «Електронні системи в галузі» (2021-2022)

 

Силабус:

Силабус «Електронні системи в галузі» (2021-2022)