Графічний дизайн

Спеціальність:
075 "Маркетинг"
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Мозговенко Андрій Андрійович
Посилання:

Мета дисципліни “ Графічний дизайн ” – вивчення методів та засобів дизайн-проектування, освоєння теоретичних знань про композицію у дизайні; набуття вмінь застосовувати ці знання у професіональній діяльності, формування необхідних компетенцій.

 

Завдання курсунавчитися застосовувати сучасні інформаційні технології і програмні системи для створення рекламних ескізів та  landing-page.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні прийоми художнього проектування естетичного обліку середи;
 • вміння користуватися інструментом «крива Безьє», «Перо», «Інтерактивна заливка», «оболонка», «Витягування», «Лінза» і т.і. у програмі Corel draw;
 • Налаштування постійних посилань (ЧПУ) в WordPress;
 • Додавання нового запису в WordPress;
 • Створення рубрик та підрубрик в WordPress;
 • Створення нових сторінок в WordPress;
 • Додавання картинки на сторінку WordPress. Змінювати теми (шаблону) WordPress. Створювати форму зворотного зв’язку в WordPress;
 • Устанавлювати плагін інтернет-магазину Woocommerce. Налаштувати ЧПУ (постійні посилання) в WooCommerce. Додавати товар в WooCommerce. Додавати валюти «Рублі» і «Гривні» в WooCommerce;

 

вміти:

 • розрізняти функціональну, конструктивну та естетичну цінність об’єктів дизайну;
 • створювати ескізи та наглядні зображення об’єктів дизайну;
 • витримувати співвідношення розмірів;
 • дотримуватися закономірності підпорядкування елементів.

РОБОЧА ПРОГРАМА_Графічний дизайн_Бакалавр_075 Маркетинг_(на основі повної загал.серед.освіти)_Мозговенко_2 курс 2 семестр

Перелік підручників з дисципліни “ГД”

Перелік методичних вказівок з дисципліни

Силабус