Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Спеціальність:
181 «Харчові технології»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович
Посилання:

Мета дисципліни „Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях” – формування системи знань та вміння роботи у математичному пакеті
Maple та у статистичному пакеті Statistica.
Надання теоретичних знань, пов’язаних з роботою в цих пакетах.
Ознайомлення та вивчення загальних принципів використання цих пакетів
та отримання навичок практичного їх застосування при вирішенні складних інженерних задач пов’язаних з обробкою статистичних даних або просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей.


Завдання дисципліни „Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях” навчити студентів застосовувати на практиці вміння роботи у математичному пакеті Maple та у статистичному пакеті Statistica. Навчитися принципам
роботи з цими пакетами прикладних програм та отримання навичок практичного
їх застосування при вирішенні складних інженерних задач пов’язаних з обробкою
статистичних даних або просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей.
В результаті вивчення дисципліни „Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях” студент повинен
знати:

– сутність роботи з математичним пакетом Maple;

– мову програмування пакету Maple;
– редактор для підготовки і редагування документів і програм;
– сучасний багатовіконний користувальницький інтерфейс Maple із можливістю роботи в діалоговому режимі;
– довідкову систему Maple з багатьма тисячами прикладів;
– правила перетворення математичних виражень у пакеті Maple;
– систему діагностики у пакеті Maple;
– бібліотеки убудованих і додаткових функцій у пакеті Maple;
– потужні графічні можливості пакету Maple;
– сутність роботи зі статистичним пакетом Statistica;
– особливості використання статистичного пакета Statistica;
– сучасний багатовіконний користувальницький інтерфейс Statistic із можливістю роботи в діалоговому режимі;
– довідкову систему пакета Statisticа;
– бібліотеки убудованих і додаткових функцій статистичного пакета
Statistica;
– графічні можливості потужного статистичного пакета Statistica;
вміти:
– застосовувати на практиці математичний пакет Maple для вирішення
складних математичних задач пов’язаних з введенням даних, рівняннями або
побудовою різноманітних графіків та діаграм при розв’язанні інженерних задач
різної складності у вишах або на підприємствах;
– застосовувати на практиці статистичний пакет Statistica для вирішення
складних інженерних задач пов’язаних з обробкою статистичних даних або
просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей при проведенні
експериментальних або лабораторних досліджень, тощо.

Робоч програма ІСТНД (ХТ,_АТЕ), 2022-23 н.р.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни ІСТНД

Перелік підручників з дисципліни “Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях”

Силабус