Інформаційні технології математичної статистики

Спеціальність:
СВО:
Курс:

Мета дисципліни “Інформаційні технології математичної статистики” – вивчення методів сучасної обробки даних на основі інформаційних технологій, пошуку у необроблених масивах даних раніше невідомих, практично корисних знань та закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів та різних інструментальних засобів, що використовуються; розгляд практичних прикладів застосування методів математичної статистики; підготовка студентів до самостійної роботи з розв’язання різних економічних задач та розробки інтелектуальних систем.

Завдання курсунавчити студентів застосовувати сучасні інформаційні технології і програмні системи для обробки експериментальних і статистичних даних.

Надати інформацію про базові визначення, основні етапи аналізу і інтерпретації даних; змістову і математичну постановку основних задач статистичного аналізу даних та способи їх розв’язку; сутність і властивості основних алгоритмів статистичного аналізу даних; основи організації та технології обробки експериментальних і статистичних даних на комп’ютері;

Навчити студентів обґрунтовувати вибір засобів і методів для розв’язку конкретних задач аналізу даних; створювати і застосовувати типові математичні моделі для дослідження явищ і процесів за результатами спостережень при

Силабус ИТ Мат Стат