Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі

Спеціальність:
241 “Готельно-ресторанна справа”
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна
Посилання:

Сучасне інформаційне забезпечення організації, яка працює в галузі туризму і готельного бізнесу, є обов’язковою умовою її успішного функціонування. Високі темпи розвитку інформаційних технологій, великі обсяги валютних надходжень у цю сферу та, як наслідок, розширення процесів глобалізації активно впливають на розвиток туристичної індустрії. Ця галузь охоплює сукупність різноманітних транспортних, сервісних, торговельних та інших територіально розподілених організацій і підприємств, узгодження дій яких сьогодні є неодмінною умовою задоволення попиту на туристські товари й послуги.

МЕТА дисципліни – дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним і готельним бізнесом, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій і систем.

Завдання дисциплін:

 • ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням інформаційних технологій у туризмі;
 • розглянути склад технічного і програмного забезпечення туристичної організації, застосування систем управління базами даних у сфері туризму і готельному та ресторанному бізнесу;
 • ознайомити студентів з основами побудови і функціонування локальних і глобальних комп’ютерних мереж, захисту інформації в комп’ютерних мережах, з основами побудови автоматизованих систем управління підприємством сфери туризму, готельного та ресторанного бізнесу;
 • дати студентам, майбутнім фахівцям, глибокі і систематизовані знання про прикладні програми з формування, просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і ресторанним бізнесом;
 • розглянути інформаційні технології електронної комерції в туризмі, а також використання мультімедіа і Інтернету в практиці туристичного бізнесу;
 • сформувати в студентів уміння і навички використання прикладного програмного забезпечення в готельному та ресторанному бізнесі і туризмі.

Підготовка фахівців у сфері соціально-культурного сервісу й туризму вимагає досить глибоких знань в області сучасних комп’ютерних технологій і наявності стійких навичок їх аналізу, впровадження й використання залежно  від розв’язуваних економічних і виробничих завдань.

На шляху досягнення мети вирішуються наступні завдання:

 • вивчення основних принципів організації сучасних інформаційних технологій;

 

 • розгляд інформаційних систем і технологій стосовно до туризму й соціально-культурного сервісу;
 • ознайомлення з основами роботи інформаційних систем і технологій стосовно до області туризму й соціально-культурного сервісу;
 • розгляд питань, пов’язаних з основами керування із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
 • одержання навичок використання програмних продуктів загального й спеціального призначення;
 • надбання вміння самостійно розв’язувати завдання, пов’язані із прийняттям рішень в економічних системах на основі вивчених методів і навичок роботи з інформаційними системами й технологіями;
 • аналіз тенденцій інформаційних технологій в індустрії гостинності й туризму.

Самостійна робота студентів включає підготовку до виконання розрахункових завдань і контрольних робіт.

 

Робоча програма ІСтвГРБ(2021-2022 н.рік)

Перелік підручників

Силабус