Електротехніка та компютерна електроніка

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна

Метою дисципліни “Електротехніка та компютерна електроніка” є надання студентам знань та навичок про основи електротехніки і електроніки – ознайомити студентів з основними законами електротехніки, фізичними явищами у напівпровідникових приладах, підсилювачами електричних сигналів, принципом дії імпульсних пристроїв та перетворювачів змінного струму.

Завданнями дисципліни є:
– надати інформацію з теоретичних основ електротехніки;
– надати інформацію з теоретичних основ напівпровідникових приладів;
– надати інформацію з теоретичних основ аналогових і цифрових схем електронних пристроїв;
– навчити студента розраховувати електричні кола постійного струму з одним і більше джерелом живлення;
– навчити студента розраховувати електричні кола синусоїдального струму;
– навчити студента методики дослідження параметрів і характеристик електронних приладів за допомогою комп’ютерних програм;
– навчити студента самостійно виробляти конструктивні рішення з побудови електронних вузлів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні закони електротехніки;
– фізичні явища в напівпровідниках;
– утворення й властивості p-n переходу;
– пристрій, принцип дії й характеристики напівпровідникових приладів;
– основні параметри підсилювачів;
– роботу логічних елементів і інших імпульсних пристроїв;
– принцип дії перетворювачів змінного струму.

вміти:
– розрахувати електричні ланцюги постійного струму;
– досліджувати характеристики напівпровідникових приладів;
– скласти схеми пристроїв на напівпровідникових приладах;
– досліджувати аналогові й імпульсні пристрої на комп’ютерах.

володіти: методами інженерних розрахунків кіл постійного і змінного струму, навичками досліджування принципів роботи і характеристик електронних приладів, методами вибору і застосування електронних пристроїв.

Робоча програма:
Робоча програма 2КН
Робоча програма 1С

Лекції:

Лекція 1 Електричні ланцюги постійного і змінного струму

Практикум:

Строкань О.В., Мірошниченков М.Ю. Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 111 с.

 

Силабус