Комп’ютерні системи

Спеціальність:
131 "Прикладна механіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета. Основною метою дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції фахівців в прийнятті рішень в практиці використання та побудови ефективних комп’ютерних систем широкого та спеціального призначення в залежності від прикладних завдань, що вирішуються.

Завдання. Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією комп’ютерних систем із різною архітектурою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп’ютерної інженерії;
  • основні терміни та визначення комп’ютерних систем;
  • основні тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки, зокрема комп’ютерних систем;
  • основні структури комп’ютерних систем;
  • як проектувати та застосовувати сучасні комп’ютерні системи;
  • раціональне використання комп’ютерних систем в залежності від практичних завдань, що вирішуються.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

  • працювати з технічною літературою. Систематизувати і аналізувати розрізнену технічну інформацію;
  • коректно ставити завдання, давати порівняльну характеристику різних варіантів рішень на етапах проектування комп’ютерних систем;

проводити аналіз ефективності прийнятих технічних рішень, по технічним вимогам вибрати структуру, розробити комп’ютерну систему, її складові  елементи, визначити режими її функціонування та оцінити запропоновану їм систему.

Робоча програма КС, 2022-23 н.р.

Робоча програма КС

Силабус Комп’ютерні системи