Комп’ютерні системи

Спеціальність:
131 "Прикладна механіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Мозговенко Андрій Андрійович

Мета. Основною метою дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції фахівців в прийнятті рішень в практиці використання та побудови ефективних комп’ютерних систем широкого та спеціального призначення в залежності від прикладних завдань, що вирішуються.
Завдання. Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією комп’ютерних систем із різною архітектурою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп’ютерної інженерії;
– основні терміни та визначення комп’ютерних систем;
– основні тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки, зокрема комп’ютерних систем;
– основні структури комп’ютерних систем;
– як проектувати та застосовувати сучасні комп’ютерні системи;
– раціональне використання комп’ютерних систем в залежності від практичних завдань, що вирішуються.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
– працювати з технічною літературою. Систематизувати і аналізувати розрізнену технічну інформацію;
– коректно ставити завдання, давати порівняльну характеристику різних варіантів рішень на етапах проектування комп’ютерних систем;
– проводити аналіз ефективності прийнятих технічних рішень, по технічним вимогам вибрати структуру, розробити комп’ютерну систему, її складові елементи, визначити режими її функціонування та оцінити запропоновану їм систему.
Під час оволодіння основами Комп’ютерних систем доцільно застосовувати активні форми навчання, такі як самостійна робота студентів під керівництвом викладача.

 

Робоча програма КС

Силабус Комп’ютерні системи