Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна
Посилання:

Метою дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» є надання студентам знань та навичок про основи схемотехніки комп’ютера – ознайомити студентів з принципами побудови промислових комп’ютерів, арифметичними й логічними основами комп’ютерної схемотехніки, устроєм і принципом дії комбінаційних і послідовних вузлів схемотехніки,
практичне застосування отриманих знань при роботі на ЕОМ та тенденції розвитку науки і техніки в області комп’ютерної інженерії.
Завданнями дисципліни є:
– надати інформацію з арифметичних основ схемотехніки комп’ютера;
– надати інформацію з логічних основ схемотехніки комп’ютера;
– навчити студентів методам мінімізації логічних функцій;
– надати інформацію з внутрішнього устрою персонального комп’ютера;
– надати інформацію з устрою і принципу функціонування периферійного
обладнання;
– навчити студентів приймати конструктивні рішення з розробки блоків
арифметичного логічного пристрою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– суть і зміст поняття схемотехніки комп’ютера;
– арифметичні основи комп’ютерної схемотехніки;
– логічні основи комп’ютерної схемотехніки;
– принцип дії комбінаційних вузлів;
– принцип дії послідовних вузлів;
– елементи електронної пам’яті;
– устрій і принцип дії мікропроцесорів;
– тенденції розвитку науки і техніки в області комп’ютерної інженерії.
вміти:
– розробляти типові вузли та пристрої ЕОМ;
– обґрунтувати вибір мікропроцесорних ВІС, інтерфейсів, запам’ятовуючих
пристроїв при розробці мікропроцесорних систем.

 

Методичні вказівки:

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Методичні вказівки з курсової роботи

Робоча програма:

Робоча програма з дисципліни КСАК курс 2(2021-2022 н.рік)

Посібники:

Перелік підручників з дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”

СИЛАБУС з дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА ТА АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ»_Строкань О. В..