МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність:
101 «Екологія»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Мета курсу – надання студентам вихідних знань і навичок, що необхідні
для побудови статистичних моделей.
Завдання курсу – вивчення загальних положень щодо статистичного аналізу
моделей, їх розв’язування з метою використання при дослідженні систем.
.
Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– основні поняття статистичного моделювання; класифікацію моделей;
– загальні відомості про побудову моделей; способи оцінки параметрів моделей
вміти:
проводити розрахунки параметрів моделей; проводити перевірку адекватності моделі

Робоча програма:

Робоча програма «Математична статистика в екології»__МАГІСТР_101 Екологія(на основі Бакалавр)_Зінов’єва_М1 курс 9 семестр
Силабус