Об`єктно-орієнтоване програмування

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Шаров Сергій Володимирович

Мета дисципліни — закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам об’єктно-орієнтованого програмування та особливостям його використання, навчити мові програмування C # та основам роботи в середовищі розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio.

Завдання дисципліни

У цьому курсі передбачається формування у студентів певних знань та вмінь з теорії та практики організації баз даних та знань.

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 • концепції та принципи організації програмного коду;
 • рівні абстракції даних при проектуванні програмного забезпечення (ПЗ);
 • основи роботи багатопоточних систем (multi threading)
 • вимоги до організації об’єктної моделі і методи її забезпечення;
 • загальні принципи побудови об’єктно-орієнтованої моделі ПЗ і принципи її функціонування;
 • принципи організації структур збереження даних і методи доступу до

даних;

 • відмінності між об’єктно-орієнтованим і функціональним програмуванням;
 • етапи проектування об’єктно-орієнтованої моделі
 • принципи взаємодії об’єктів, які виконані на мові високого рівня C#
 • основи роботи в середовищі розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio.

ВМІТИ:

 • формулювати вимоги до об’єктно-орієнтованої моделі і забезпечувати її властивості;
 • розробляти об’єктно-орієнтовану модель у процесі технічного проектування на основі оціночних варіантів програмного забезпечення, вимог користувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, сервісних характеристик ПЗ, використовуючи науково-технічну, довідкову інформацію;
 • розробляти логічну структуру об’єктної моделі ПЗ у процесі технічного проектування за допомогою методу нормалізації відношень, використовуючи рівні абстракції даних, вимоги технічного завдання;
 • розробляти класи і зв’язок між ними в умовах технічного проектування за допомогою відповідного технічного і програмного забезпечення, використовуючи майстер створення нових сутностей середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio;
 • створювати віконне та консольне ПЗ;
 • створювати окремі компоненти ПЗ;
 • створювати робочі області (namespaces),, класи (classes), конструктори (constructors), властивості (properties), методи (methods в умовах розробки ПО за допомогою середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок;
 • розподіляти області видимості сутностей класу.

Програма курсу крім лекцій включає виконання циклу лабораторних робіт. Метою лабораторних робіт є самостійне проектування та розробка об’єктно- орієнтованої моделі ПЗ, а також отримання навичок проектування та реалізації інформаційної системи з використанням об’єктно-орієнтованого підходу та технологічних засобів середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio.

Робоча програма з дисципліни “Об`єктно-орієнтоване програмування” (2021-2022 н.рік)

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни ООП

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Силабус