Операційні системи

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета дисципліни „Операційні системи” – формування системи знань з архітектури, принципів функціонування операційних систем та практичних навиків
роботи з системним програмним забезпеченням.
Завдання дисципліни „Операційні системи” вивчення загальних положень
щодо принципів побудови та функціонування сучасних операційних систем а також набуття навичок встановлення, настроювання та адміністрування операційних систем і створення системних утиліт.
В результаті вивчення дисципліни „Операційні системи” студент повинен
знати:
– архітектуру та принципи побудови сучасних ПЕОМ;
– архітектуру, склад та основні функції сучасних операційних систем;
– класифікацію машинних команд;
– основні засоби мови Асемблеру;
– консольні команди керування операційною системою.
– мережні засоби операційних систем.
вміти:
– працювати з сучасними інтегрованими середовищами розробки програм;
– розробляти алгоритми для розв’язання прикладних задач;
– складати програми мовою Асемблеру;
– тестувати на налагоджувати асемблерні програми;
– працювати з сучасними операційними системами типу Windows та Unix

Дана дисципліна викладається для:

Студентів 1 курсу (2 семестру) за спеціальністю 122 „Комп’ютерні науки” ОС “Бакалавр” (на основі повної загальної середньої освіти)

 

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма «Операційні системи» 2021-22 н.р.

Перелік підручників з дисципліни ОС

Силабус