Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
2
Провідний викладач:
Темніков Геннадій Євгенович

Мета курсу – ознайомлення магістрів з основними принципами побудови розробки комп’ютерних локальних та глобальних мереж. Вивчення існуючого програмного забезпечення та проектування локальних та глобальних мереж.
Завдання курсу – формування в студентів вміння використовувати програмне забезпечення при проектуванні локальних та глобальних мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні алгоритми та методи проектування локальних та глобальних мереж.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: використовуючи сучасне програмне забезпечення при проектуванні комп’ютерних мереж; забезпечувати надійність, безпеку та стабільність роботи локальних та глобальних мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: використовування сучасного програмного та технічного забезпечення при проектуванні локальних та глобальних мереж, здатність застосовувати його у професійній діяльності.

Перелік підручників

РОБОЧА ПРОГРАМА Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп’ютерних мереж МАГІСТР 122 Комп’ютерні науки (на основі ОС «Бакалавр») Строкань О.В.,Темніков Г.Є. 2 курс 3 семестр

Силабус