Програмування для аналізу даних мовою Python

Спеціальність:
СВО:
Курс:

Мета викладання навчальної дисципліни «Програмування для аналізу даних мовою Python», це забезпечити отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок прикладного програмування. 

Завдання вивчення дисципліни «Програмування для аналізу даних мовою Python» формування в студентів вміння розробляти коди програм та веб-додатків.

Силабус_ПдАД_3к