Прикладні комп’ютерні технології

Спеціальність:
208 "Агроінженерія"
СВО:
Магістр
Курс:
21МБ АІ
22МБ АІ
23 МБ АІ
24 МБ АІ
М2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета курсу – формування системи знань з прикладних компьютерних технологій, мережі Інтернет, та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням.

Завдання курсу вивчення загальних положень роботи у мережі Інтернет
та набуття навичок практичного застосування прикладного програмного забезпечення.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– прийоми роботи у локальній мережі;
– прийоми роботи з глобальною системою Інтернет;
– прийоми роботи з електронною поштою;
– можливості СУБД Access;
вміти:
– виконувати якісний пошук інформації в Інтернет;
– працювати з електронною поштою;
– працювати з інтернет-оглядачами (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox),
програмами закачування (Download Master та ін..);
– працювати з СУБД Access.

 

Дана дисципліна викладається для:

Студентів здобувачів ступеня вищої освіти „Магістр” зі спеціальності 208 „Агроінженерія” (на основі бакалавра)

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни ПКТ

Перелік підручників з дисципліни “ПКТ”

Силабус