Розподілені комп’ютерні системи i мережі

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Темніков Геннадій Євгенович

Мета курсу – ознайомлення магістрів з основними принципами побудови розподілених комп’ютерних систем та мереж. Проектуванням розподілених комп’ютерних систем та мереж.

Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти розподілені інформаційні системи використовуючи основні алгоритми розподілених комп’ютерних систем та мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні алгоритми та методи проектування розподілених інформаційних систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: проектувати розподілені комп’ютерні системи та мережі, використовуючи сучасні алгоритми проектування; забезпечувати надійність та стабільність роботи розподілених інформаційних систем та мереж.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів проектування розподілених інформаційних систем та мереж, алгоритмів і стандартів у цій області, сучасних методів проектування; здатність їх застосовувати у професійній діяльності.

Робоча програма:

РОБОЧА ПРОГРАМА «Розподілені комп’ютерні системи і мережі»_ для Магістр 122 «Комп’ютерні науки»_на основі освітнього ступеня “Бакалавр”_Строкань О.В.,Темніков Г.Є_М1 курс 1 семестр
Силабус