СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
201 «Агрономія»
СВО:
Аспірант
Курс:
А1
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета дисципліни „Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях” – формування системи знань та вміння роботи у математичному пакеті Maple та у статистичному пакеті Statistica.
Завдання дисципліни „Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях” – навчити аспірантів застосовувати на практиці вміння роботи у математичному пакеті Maple та у статистичному пакеті Statistica. Навчитися принципам роботи з цими пакетами прикладних програм та отримання навичок практичного їх застосування при вирішенні складних інженерних задач пов’язаних з обробкою статистичних даних або просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей.
В результаті вивчення дисципліни „Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях” аспірант повинен
знати:
– сутність роботи з математичним пакетом Maple;
– мову програмування пакету Maple;
– редактор для підготовки і редагування документів і програм;
– сучасний багатовіконний користувальницький інтерфейс Maple із можливістю роботи в діалоговому режимі;
– довідкову систему Maple з багатьма тисячами прикладів;
– правила перетворення математичних виражень у пакеті Maple;
– систему діагностики у пакеті Maple;
– бібліотеки убудованих і додаткових функцій у пакеті Maple;
– потужні графічні можливості пакету Maple;
– сутність роботи зі статистичним пакетом Statistica;
– особливості використання статистичного пакета Statistica;
– сучасний багатовіконний користувальницький інтерфейс Statistic із можливістю роботи в діалоговому режимі;
– довідкову систему пакета Statisticа;
– бібліотеки убудованих і додаткових функцій статистичного пакета Statistica;
– графічні можливості потужного статистичного пакета Statistica;
вміти:
застосовувати на практиці математичний пакет Maple для вирішення складних математичних задач пов’язаних з введенням даних, рівняннями або побудовою різноманітних графіків та діаграм при розв’язанні інженерних задач різної складності у вишах або на підприємствах;
застосовувати на практиці статистичний пакет Statistica для вирішення складних інженерних задач пов’язаних з обробкою статистичних даних або просто великого обсягу даних для отримання заданих цілей при проведенні експериментальних або лабораторних досліджень, тощо.

Робоча програма:
Робоча програма

Силабус