Інформаційні технології (Електроенергетика,Електротехніка та електромеханіка»)

Спеціальність:
141 «Електроенергетика
електротехніка та електромеханіка»
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Робоча програма Інформ.технолог. (ЕЕЕ), 2021-22 н.р.

Силабус