Технічні засоби комп’ютерних систем

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2

Метою вивчення дисципліни «Технічні засоби комп’ютерних систем» є вивчення особливостей архітектури сучасних обчислювальних систем, процесорів, комп’ютерної периферії та їх взаємодії; розуміння основних тенденцій розвитку та фундаментальних принципів функціонування комп’ютерних систем, сучасними методами та засобами організації обчислювальних процесів у комп’ютерних системах та мережах.
Завданням курсу є отримання студентами знань про апаратну частину комп’ютера, його технічні характеристики та функціональні можливості.

Силабус Тех.засобби КС