Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Сіциліцин Юрій Олександрович

Мета курсуформування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціональної експлуатації паралельних та розподілених комп’ютерних систем.

Знайомство студентів з принципами проектування паралельних програм, що працюють в системах з загальною та розподіленою пам’яттю.

Подальше вдосконалення програмної культури майбутніх фахівців..

 

Завдання курсу навчитися розробляти паралельне програмне забезпечення для розв’язування прикладних задач з використанням сучасних технологій: .NET, MPI, OpenMP та GRID. Навчитися обґрунтовувати продуктивність та ефективність використання технологій паралельних та розподілених обчислень.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: базові принципи паралельних та розподілених обчислень, основні класи паралельних обчислювальних систем, рівні паралелізації обчислень, особливості їх архітектури та програмування, методи оцінки продуктивності; застосування розподілених систем у різних областях; проблему відображення програм та  алгоритмів на архітектурі паралельних обчислень; основні паралельні методи розв’язання задач; основи технологій паралельних та розподілених обчислень.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: виконувати обчислення показників програм та аналізувати їх. Визначати тип та характеристики наявного обладнання та обирати найбільш ефективну реалізацію залежно від вибраних характеристик. Виконувати SIMD команди при програмуванні мовами високого рівня; Розробляти паралельні алгоритми; Розробляти паралельні програми за допомогою засобів операційних систем та сучасних технологій; Оцінювати складність та ефективність програм за допомогою сучасних засобів профілювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: програмування на мові високого рівня С++ з бібліотеками OMP та MPI.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» 4 курс 2021-22 н.р.

Робоча програма «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» 2С курс 2021-22 н.р.

 

Перелік підручників з дисципліни “ТРСПО”