ГІС-технології в землеустрої

Спеціальність:
193 «Геодезія та землеустрій»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

ГІС – сукупність апаратно-програмних засобів і алгоритмичних процедур, призначених для збору, введення, зберігання, математико-картографічного
моделювання і образного представлення геопросторової інформації.

Метою викладання дисципліни «ГІС і бази даних» є вивчення основних положень і знань щодо сучасного розвитку, закономірностей побудови і функціонування інформаційних систем в цілому і інформаційних систем, пов’язаних з просторовим розміщенням об’єктів зокрема, а також прийняття на основі цих систем управлінських рішень в режимі реального часу.

Робота в ГІС вимагає від виконавця ретельного збору і опрацювання всієї наявної інформації (як геопросторових, так і атрибутивних), проведення аналізу існуючих даних, створення моделей розвитку тих чи інших явищ, їх прогнозування та виведення всієї наявної та перетвореної інформації в зручній для замовника формі.

Головним завданням курсу є навчання студентів, згідно з кваліфікаційними вимогами, навичкам проектування, організації функціонування і використання геоінформаційних систем в виробничих підрозділах і органах державного управління та у приватній сфері у всіх галузях народного господарства. Невід’ємним завданням дисципліни також є набуття знань і навичок впровадження технології робіт: від отримання топографічних або картографічних матеріалів аж до створення повнофункціональних геоінформаційних систем, здатних вирішувати найрізноманітніші завдання.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:

 • теоретичні основи побудови ГІС;
 • функціональні можливості ГІС;
 • засоби збору даних до ГІС;
 • моделі представлення графічної інформації;
 • можливості аналізу та моделювання в ГІС;
 • методи створення загальних та тематичних карт з використанням ГІС;

вміти:

 • збирати первинну інформацію для ГІС;
 • вводити дані в ГІС;
 • репрезентувати результати обробки даних;
 • виконувати аналіз і моделювання даних;
 • застосовувати ГІС для створення загальних та тематичних карт і планів.

Робоча програма ГІТ в землеустрою 2022-23 н.р.